-3 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

Parkering under bakken

Fra v. Eva Haanæs fra Lusparken Arkitekter, Gry Kvernrød fra Stjørdal kommune, Liv Svare fra FAVEO Prosjektledelse deltok på møtet som presenterte parkering under bakken. Foto: Kjell-Arnfinn Aune.
Radiobingo mobil

 

Nå må stjørdalingene og andre forberede seg på å parkere under bakken i sentrum av Stjørdal, men hvor skal de kjøre ned?

I april er det meningen at Komité Plan skal behandle dette spørsmålet. Det opplyste enhetsleder for arealforvaltning, Geir Aspenes på et dårlig besøkt orienteringsmøte i kommunestyresalen sist onsdag. Når vi ser bort fra én eneste politiker, Øistein Teigen (KrF) og seks personer med administrativ tilknytning, var det kun 14 andre personer til stede. Møtet var altfor dårlig varslet og annonsert.

Hvorfor får ikke Stjørdals-Nytt en annonse om et slikt møte slik at alle innbyggerne i Stjørdal får en sjanse til å delta? Er det et tegn på at folkelig deltakelse ikke er ønsket? Et krevende spørsmål som dette krever sterk folkelig deltakelse. For det er Stjørdals befolkning som skal leve med og ta seg fram i forhold til de vedtakene som fattes.

Så langt er Sandgata favoritten til å få nedkjøring. Gry Kvernrød fra Stjørdal kommune poengterte at alle som parkerer på Husbyjordet i dag kjører via Sandgata som for øvrig skal forlenges opp til Yrkesvegen med forbindelse rett ut på E 14. Men kan dagens parkeringsbehov sammenlignes med det behovet som først kulturhuset og siden andre bygg i området vil skape?

Nei, det blir en helt ny situasjon som må løses. Holder det da med nedkjøring kun fra Sandgata? På møtet var det flere som tok til orde for å vurdere nedkjøring også fra Ole Vigs gate.

Øistein Teigen opplyste at nedkjøring fra Ole Vigs gate ble vurdert i forrige runde uten å nå fram. Men dersom Komité Plan nå fatter et vedtak i april, skal det vedtaket legges ut til offentlig høring i mai/juni. Her er det mulig for absolutt alle å uttale seg og kommer med forslag.

Er det ønskelig at all trafikk skal presses opp i Sandgata før gjester til kulturhuset kan kjøre ned i parkeringskjelleren? Kulturhuset i Stjørdal er definert som et regionalt kulturhus. Det er avgjørende ikke minst for finansiering. Da kommer mange gjester utenfra sluset inn via Halsøen eller Havnekrysset. Er det da naturlig å beholde Sandgata som eneste alternativ for nedkjøring?

Eller er det ønskelig med andre alternativ? Det er ingen tvil om at Sandgata står sterkt i planleggernes hode. Gjelder det også fortsatt politikerne? Eller er de kommet på andre tanker?

Et annet spørsmål er om det skal bygges separate løsninger for hvert enkelt bygg i område eller et felles parkeringsanlegg. Det var alternativ som ble presentert med beskjeden entusiasme. Hvordan skal parkeringskjelleren driftes og finansieres? Her kommer etter alt å dømme avgifter. Men hvordan blir forholdet da til den avgiftsfrie parkeringen under Torgkvartalet?

Arkitekt Eva Haanæs fra Lusparken Arkitekter presenterte ulike alternativ. Jon Dalsnes foreslo en gangkulvert over Ole Vigs gate. Han nevnte at skoleklasser blir storbrukere av kulturhuset og er betenkt hvis store skoleklasser må krysse en trafikkert Ole Vigs gate.

Liv Svare fra FAVEO Prosjektledelse understreket at det fortsatt råder usikkerhet med tanke på tre hvordan de tre andre byggene i tillegg til kulturhuset blir utformet. Det gjelder hotellet og de to byggene vest for parken. Hun mener en bred midtrabatt i Sandgata gir flest muligheter.

Men det ble også skissert skrekkeksempler som ned- og oppkjøring til parkering under Husbyjordet rett på den andre siden av Sandgata for ned- og oppkjøringen til Torgkvartalet.

Hvilket herlig kaos – og hvilken trafikkfare – skal det bli om biler kommer opp fra hver sin side og dessuten må forholde seg til kryssende trafikk? Blir Sandgata envegskjørt? Hvor kan bilister som kjører forbi nedkjøringen da snu?

Det er store forhåpninger til aktiviteten i kulturhuset som får et stort og moderne bibliotek som en grunnpilar. Fra Stjørdal Kulturutvikling AS er det skissert et helt annet kinobesøk enn det Stjørdal har i dag. Skal Stjørdal endelig ble mer attraktiv for kinobesøk fra omlandet? De vanskelige parkeringsforholdene i Trondheim sentrum er en kjent sak. Hvor lett/vanskelig skal det bli i Stjørdal?

Med kulturhuset som en suksess – hvor stort ekstra parkeringsbehov skaper all virksomheten og alle forestillinger i kulturhuset? Hvordan blir presset ved store arrangement? Hvordan skal den store tilstrømningen håndteres på en effektiv og forutsigbar måte?

Skal Stjørdal lage et enkelt og innbydende system? Eller skal Stjørdal lage et system som ikke setter publikums behov i første rekke?
Det er en viktig beslutning av meget stor betydning – et stort ansvar for beslutningstakerne.

 

Sandgata  står sentralt  for å lage ­nedkjøring til parkering under Husbyjordet. Men er det nok?

Les forrige sak:
Leder Kjell Erik Hammer t.v. er veldig glad for at Odd Egil Wangberg har takket ja til stillingen som daglig leder i Stjørdals-Blink Fotball. Han tiltrer 1. juni.
Odd Egil Wangberg – Daglig leder

  - Første oppgave blir å klargjøre oppgavene til en daglig […]

Close