7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Parkering ved Skatval kirke

 

Møte om parkering ved Skatval kirke

Ved enkelte anledninger har det vært vanskelige parkeringsforhold ved Skatval kirke. Dette har skapt problem for nabogården. Leder i Skatval Menighetsråd, Ruth Gjerde, faglig leder for menighetsrådene, Hilde Grønbeck, og ier av Kirke-Skatvold gård Rolf Ch. Berg, møttes for å bli enige om praktiske løsninger.

På kort sikt er det ikke noen mulighet for utvidelse av parkeringsarealet, men ved kirkelige handlinger vil bli sørget for folk som skal styre parkeringen. Ved private arrangement vil arrangøren måtte sørge for egne folk til å ordne parkeringen.

Coop Storlien artikkelnivå

SN mener det er svært positivt med en dialog, og venter i spenning på en bedre løsning når den nye E6 forbi kirkeområdet endelig blir fastlagt. Videre vil forholdene bli ytterligere bedret nå tomteområdet i nærheten av kirken blir vedtatt.

Les forrige sak:
Kurs i fotoredigering

I tre kvelder har 9 godt voksne hatt kurs i fotoredigering […]

Close