8 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Parkerings-nøkkelen

 

Stjørdal kommune står foran svært viktige beslutninger for å finne parkeringsløsninger i sentrum. Forskjellige forslag ble presentert for publikum for et lite publikum på 21 personer ikveld onsdag. Det var 14 tilhørere + én politiker + 6 med administrative funksjoner. Stedet var Stjørdal rådhus.

 

Alle forslag tok utgangspunkt i Sandgata som kan være envegs- eller tovegskjørt. Fra salen ble det tatt opp forslag om å senke Ole Vigs gate nord for hotellet. Gry Kvernrød fra Stjørdal kommune poengterte at all parkering på Husbyjordet i dag kommer fra Sandgata som skal forlenges opp til Yrkesvegen med forbindelse rett ut på E 14.

Men er Sandgata det beste alternativ for alle som kommer vestfra sluset gjennom Halsøen og Havnekrysset?

Coop Storlien artikkelnivå

Spørsmålet er: Hvor stort ekstra parkeringsbehov skaper aktiviteten i kulturhuset? Hvordan blir publikumstilstrømningen og trafikkmønsteret ved store arrangement? Hvordan skal tilstrømningen håndteres?

Enhetsleder for arealforvaltning, Geir Aspenes, varslet at forslag om parkeringsløsning skal legges fram for Komite Plan i april. Så blir forslaget lagt ut til offentlig høring i mai/juni. Da er det mulig å komme med innspill.

Jon Dalsnes foreslo en gangkulvert over Ole Vigs gate. Skoleklasser blir storbrukere av kulturhuset. Han er betenkt hvis store skoleklasser må krysse en trafikkert Ole Vigs gate.

Liv Svare fra FAVEO Prosjektledelse understreket at det fortsatt råder usikkerhet med tanke på tre bygg. Det gjelder hotellet og de to byggene vest for parken. Hun mener en bred midtrabatt i Sandgata gir de beste muligheter.

Øistein Teigen, leder Komité Plan: Det er viktig å bevare det åpne rommet for å ha mulighetene

 

Les forrige sak:
Foto: Marius Fiskum www.fiskum.org
Rekrutterer fiskere på Hell

HELL:  Fiskerinæringen har et hjemlig rekrutteringsproblem. En ny undersøkelse blant bedrifter […]

Close