-3 °C Stjørdal, NO
28/03/2020

Pårørende har rettigheter

F.v. Leder for rusbehandling MN, Agne Karin Gårdvik, Pasient- og Brukerombud i Nord-Trøndelag Kjell Vang og Leder for Lærings- og Mestringssenteret i Stjørdal, Rannveig Nielsen.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Mange hadde møtt fram for å høre Pasient- og Brukerombud Kjell Vang, orientere om de rettigheter pårørende av rusmisbrukere har krav på. Selvsagt ble det også snakket om den rusavhengies rettigheter.

Leder for Lærings- og Mestringssenteret Rannveig Nielsen, ønsket de frammøtte velkommen til det andre av tre informasjonsmøter om rusproblemer. Denne gang var det de pårørendes rettigheter som sto på programmet.  Det er positivt at antall interesserte denne gang var doblet i forhold til det første møtet. Pårørende har nå muligheter til å kunne ta kontakt med kontoret som ligger i DMS-bygget i Stjørdal. Henvendelser kan skje via telefon eller ved personlig besøk. Timebestilling er ikke nødvendig.

Taushet
Pasient- og Brukerombud Kjell Vang, orienterte om de rettigheter en rusmisbruker har. Også de pårørende, som til de grader merker påkjenningen med å ha en rusmisbruker, har også rettigheter i dagens lovverk. Med bedre kunnskap om rettigheter bør det reageres hvis de ikke får oppfylt de krav som loven gir de pårørende.
Et av de store problemer de pårørende opplever i møte med helsepersonell og andre i offentlig stillinger, er den knallharde håndhevelse av taushetsplikten. Dette var noe av det første Pasient- og Brukerombud Kjell Vang fikk spørsmål om. Etter en orientering fra ombudet, fikk de som var på møtet vite hvilke regler som gjelder.
Nå gjenstår foreløpig en orienteringskveld i regi av Lærings- og Mestringssenteret. Det er et ønske om at flere møter på disse kveldene og derigjennom  får muligheter til å snakke med andre som kan dele erfaringer. Det er dessverre mange i samme situasjon, men det hjelper å snakke om problemene.

Les forrige sak:
Publikum venter spent på at noe skal skje…
Skatvalselever med tombola

  Hvert år gjennomfører elever ved 2. og 6 klasse ved […]

Close