17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Peab med laveste anbud

 

Bygg.no melder at fem tilbydere har levert inn tilbud på parsellen:

Teknobygg Anlegg AS kr 10.555.708

Brødrene Bjerkli AS kr 13.274.144,50

Frosta Entreprenør AS kr 12.321.892,50

Hellsenteret uke 25 mobil

Peab kr 10.508.285,62

Grunnarbeid Entreprenør AS kr 15.601.300

 

Statens vegvesen vil kvalitetssikre tilbudene før kontrakten skrives, sier byggeleder Odd Kåre Myren i Statens vegvesen til nettstedet. Det er i tillegg mulighet for kontraktøren med opsjonsarbeid for omlag fire millioner kroner. Dette er den siste entreprisen på Stjørdalsparsellen.

 

Ringveg Nord skal avlaste E 14 og gi et ringvegsystem rundt bysentrum. Den vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter. Ringveg Nord fra Stokkan til Innherredsveien med gang- og sykkelveg ble åpnet alt i desember 2011. Parsellen som nå skal bygges går fra krysset med Innherredsveien til E6 Havnekrysset.

 

Dette skal bygges:

  1. 500 meter veg
  2. T-kryss med Innherredsveien
  3. Gang- og sykkelveg, delvis på begge sider
  4. Støyskjermer på begge sider av Havnegata og vest for Innherredsveien
  5. Oppgradering av eksisterende støyskjerm øst for Innherredsveien
  6. Riving av to hus som er innløst av Statens vegvesen

Les forrige sak:
Skateskole i Selbu

  Det har blitt arrangert skateskole med Henning Braaten og Tobias […]

Close