-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Penger til Meråkerbanen

 

Viktige oppgaver i prosjektet er å etablere en pådriverforening som vil ha som hovedoppgave å drive påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter sammen med lokale og regionale myndigheter, samt drive det videre planleggingsarbeidet fram mot en iverksetting. Totalt kostnadsoverslag på prosjektet er 3 985 000, fordelt på 905 000 SEK i EU-midler og 1 000 0000 NOK i interregmidler.  

Ved søknadsfristens utløp den 26. januar 2012 kom det inn 13 søknader til Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne Belte. På grunn av lite tilgjengelige midler var prioriteringen i Regionalt Prioriterende partnerskap streng og seks av prosjektene fikk derfor avslag. Syv av prosjektene gikk videre til endelig beslutning i programmets styringskomite. Alle søknadene fra Trøndelag som var oppe til behandling i Styringskomiteen fikk støtte av både norske interregmidler og EU midler.

Les forrige sak:
91 navneforslag

  Nå skal det vurderes hvor mange hus det kreves i […]

Close