12 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Pensjonistene i regionen samler seg

Etablerer fellesforum for pensjonistlagene i Værnesregionen

Lederen i Meråker Pensjonistlag, Egil Haugbjørg, kaller seg «oppmann» for det nye fellesforumet for pensjonistene i Værnesregionen. (Arkivfoto)

Pensjonistlagene i Værnesregionen skal samarbeide tettere og etablerer et fellesforum. Lederen i Meråker Pensjonistlag, Egil Haugbjørg, har inntil videre tatt rollen som «oppmann» i forumet, der de sju lederne sitter i styret.

Det finnes sju pensjonistlag i de seks Værnesregion-kommunene. Samtlige var til stede da det nye forumet ble etablert mandag.

– Forumet tar sikte på å bli et høringsorgan for Regionrådet for Værnesregionen og de enkelte kommuner i regionen. Videre vil det ta opp felles saker for de eldre og andre innbyggere i samme område på selvstendig og fritt grunnlag, heter det i en pressemelding fra det nye pensjonistforumet.

Styret i det nye fellesforumet består av lederne i de sju samarbeidende pensjonistlagene. Det betyr at Sverre Lunden fra Tydal, Karin F. Seim fra Selbu, Harald Simavik fra Malvik, Brit R. Renanger fra Hommelvik, Per Olaisen fra Stjørdal, Egil Haugbjørg fra Meråker og Knut Bakken fra Frosta utgjør forumets første styre.

Pensjonistene har allerede sett seg ut noen områder som de ser på som viktig for de eldre i kommunene. «Oppmann» Egil Haugbjørg ramser opp:

– Kollektivtilbudet i alle deler av de berørte kommunene – herunder bestillingstransport, tilbringertjeneste, tilgang på TT-kort og organisering av pasienttransport til og fra sykehusene og legevaktsentrene er viktig. Det samme er opplæring i bruk av, og tilgang til, digitale tjenester og tekniske hjelpemidler. Tilgangen på sykehjemsplasser og tilpassede boliger er naturlig nok et viktig område, og det samme er økt tilgang på fagutdannet personale i helse, pleie og omsorgssektoren, sier Egil Haugbjørg i pressemeldingen.

Der framheves også bedre tilgang til NAV-kontorene og andre offentlige tjenester, økt innsats i trafikksikkerhetsarbeidet i regionen og økte aktivitetstilbud for eldre og uføre som naturlige og viktige områder for fellesforumet å jobbe med. De understreker også viktigheten av å jobbe med den frivillige innsatsen for å realisere målene i stortingsmeldingen «Leve Hele Livet».

Pensjonistforumet i Værnesregionen har et mål om å samles minst to ganger hvert år, og ellers etter behov. Det skal velges et arbeidsutvalg som skal jobbe tett sammen mellom møtene.

– Forumet vil ellers arbeide tett opp til fylkesstyret og fylkesadministrasjonen i Pensjonistforbundet i Trøndelag. Videre tar man sikte på å være en samarbeidspartner for Eldrerådet i Trøndelag og eldrerådene i de seks kommunene i Værnesregionen, heter det i pressemeldingen fra pensjonistforumet.

Les forrige sak:
Politiet er veldig fornøyd

81 førere kontrollert og godkjent

Close