4 °C Stjørdal, NO
25/11/2020

Planene klare for nye Fosslia til 276,5 millioner

Legges frem til politisk behandling

Fosslia Bosenter og alle andre bosentre i Stjørdal er stengt for besøk fra og med i dag onsdag 4.11.
Elbil-lading

Planene for Fosslia Omsorgssenter til 276,5 millioner kroner legges nå på politikernes bord.

76 nye beboerrom for personer med demens og omsorgsbehov er planlagt i tillegg til felles- og driftsbygg. Til sammen 104 heldøgnsplasser vil planene gi. Deler av dagens lokaler skal beholdes.

Kommunen må kun låne 36,4 millioner kroner til omsorgssenteret. Øvrig finansiering kan skje med midler fra staten, og Husbanken.

Mens det nye helsehuset i sentrum fullføres skal lokalpolitikerne nå ta stilling til de omfattende planene for «nye» Fosslia Omsorgssenter.

Byggestart i 2021

Byggestart kan bli i april 2021, og i 2024 kan alt planlagt stå ferdig til bruk.

Flere av dagens bygg skal rives. Det skal bygges nytt, og det vil bli gradvis utbygging av et planlagt innholdsrikt omsorgssenter.

Dagsenter, sansehager og servicebygg skal huse hverdagsaktivitetene på anlegget til glede for beboere, ansatte, pårørende og omgivelsene på Fosslia.

Prosjektet er planlagt med organisering og planløsninger for å få mer effektiv driftsform enn ved dagens bosenter.

«Grønn» oppvarming

Oppvarming planlegges med energi hentet fra under bakken. Det vil gi grunnlag for såkalt «grønne» lånebetingelser med lavere rente i Kommunalbanken.

Prosjektet har i planforslaget prislappen 276,5 millioner kroner. Det er 1 million kroner lavere enn avsatt i kommunens strateginotat for 2021–2024.

Kostnadsrammen karakteriseres som nokså nøktern sammenlignet med lignede prosjekter i andre kommuner.

– Prosjektet vil når det står ferdig bli et viktig tilskudd for Stjørdal som kommune, den aktuelle brukergruppen, og deres pårørende, kan en lese i planene.

For det som blir det neste gigantprosjektet for et bedre omsorgstilbud til stjørdalingene.

Les forrige sak:
Wasana Harnsena (48) ønsker velkommen til gamle og nye kunder i helt ny salong over Pizzabakeren i Stjørdal sentrum.
Åpner ny salong

Wasana Harnsena ønsker gamle og nye kunder velkommen

Close