10 °C Stjørdal, NO
29/05/2020

Pliktdelsarv

Pliktdelsarven er imidlertid aldri større enn en million kroner til hvert av barna. Dette betyr at en arvelater ikke kan råde over pliktdelsarven i testament såfremt det ikke er særlig hjemmel for det. Opphavet til regelen om maksimum pliktdelsarv på en million kroner er Christian Michelsen som på begynnelsen av 1900-tallet overbeviste Stortinget om å gi mulighet til å redusere livsarvingenes pliktdel til fordel for allmennyttige formål. Dette var igjen grunnlaget for det meste av formuen tilhørende Chr. Michelsens Fond… Husk imidlertid at dersom det ikke er tegnet noe testament, så vil all arv tilfalle livsarvingene uansett.

En arvelater kan i testament gi en livsarving rett til å få arven utlagt i nærmere fastsatte eiendeler og arvelater kan likeså fastsette i testament at pliktdelsarv skal være særeie for arvingen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

I spesielle tilfeller kan en arvelater bruke testamentet for å fastsette en innskrenkning av retten til å råde over pliktdelsarv. Vilkåret er at hensynet til arvelateren taler for det. Dette kan f eks være tilfeller hvor arvingen er belastet med stor gjeld, rusproblemer eller lignende. Arven skal da styres som midler som tilhører en umyndig eller på en annen måte som gir betryggende sikkerhet og normal avkastning på midlene. Arven utbetales på det tidspunktet som arvelateren har fastsatt, dog aldri senere enn når arvingen er død.  

Den som selv driver, eller er medeier i en vesentlig del av en virksomhet, kan fastsette i et testament at foretaket eller hans del av foretaket skal gå til en eller flere av livsarvingene. Et slikt testament må imidlertid godkjennes av departementet, såfremt ikke alle livsarvinger både er myndige og har samtykket i ordningen. En tillatelse fra departementet gis når foretaket ut fra samfunnshensyn eller felles interesse til arvingene tilsier at foretaket bør tilfelle en eller flere spesifikke livsarvinger.

Arvelovens § 34 gir for øvrig muligheten til å fastsette i et testament at en arving som er fylt 18 og som har gjort seg skyldig til straff for lovbrudd mot arvelateren eller mot noen av slektningene i rett opp- eller nedstigende linje, sine søsken eller deres barn, ikke skal få pliktdelsarv. Et annet  grunnlag kan også være at ”arvingen har late være å hjelpe arvelataren etter evne då arvelataren trong det”. Dette gjelder i realiteten helsemessig, fysisk eller økonomiske nødstilfeller for arvelateren. Departementet må godta et slikt testament for at det skal være gyldig.

§ 34. Arvelataren kan fastsetje i testament at arving som har fylt 18 år, ikkje skal ta pliktdelsarv etter arvelataren, dersom arvingen har gjort seg skyldig til straff for brotsverk mot arvelataren eller mot nokon av slektningane sine i rett opp- eller nedstigande linje eller syskena sine eller avkom etter dei, eller dersom arvingen har late være å hjelpe arvelataren etter evne då arvelataren trong det. Slikt testament gjeld berre når det er stadfest av Kongen. Arven skal da gå slik den hadde gjort for det tilfelle at han var død da arven falt, dvs. at den arveløses gjenlevende barn for eksempel vil arve midlene.

Les forrige sak:
Sareptas krukke fyller år

  I disse dager feires det på bruktbutikken Sareptas krukke i […]

Close