-0 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Plukket ut nye bondevenner

DE NYE BONDEVENNENE: I forbindelse med den landsomfattende bondevenn-aksjonen kunne disse fire smilende motta diplom som bevis på at de er bondevenner av de lokale lagene i Stjørdal. Fra venstre Arnulf Gresseth, Einar Bjørnevik (Hegra bensinstasjon), Elisabeth Skjærvik og Tore Rømo. I tillegg fikk også Hegra Sparebank pris under onsdagens arrangement.

 

Bondevenn-aksjonen ble arrangert av bondelag i hele landet, og de som ble kåret som bondevenn kunne for eksempel ha utmerket seg gjennom å ha en støttende og positiv holdning til landbruket eller være representant for verdikjeden som bonden er en del av. I forbindelse med sin aksjon hadde de fem bondelagene i Stjørdal invitert sine utkårede til et arrangement på Smile Cafe onsdag kveld, der det var klart for servering, overrekkelser og positive ord.

 

Gresseth med positive artikler

Den aller første som kunne smykke seg med tittelen «bondevenn» var Arnulf Gresseth fra Skjelstadmark. Gresseth er kjent i lokalmiljøet for sin mangeårige journalistkarriere, og gjennom frilansårene i blant annet NRK og Bondebladet har han utmerket seg med sine positive artikler om landbruket. Som takk for sitt store og positive engasjement fikk Gresseth utdelt t-skjorter, blomster og diplom, og han var både overrasket og stolt over å ha blitt valgt som bondevenn.

 

– Du kan si at jeg mildt sagt ble positivt overrasket. Da jeg først fikk forespørselen om å være bondevenn trodde jeg det var aprilsnarr, men skjønte etter hvert at det virkelig var sant. Denne er noe jeg setter enormt stor pris på, og jeg vil takke for gavene og alle tips til artikler om landbruket som jeg har fått gjennom tida. Jeg er selv oppvokst på gård i Skjelstadmark, og det har nok hjulpet veldig på for å forstå bøndenes situasjon og kunne gjøre den riktige researchen for å skrive saker med et positivt preg. Derfor vil jeg også rette en takk til alle redaksjonene som med glede har ønsket å ta i mot det jeg har skrevet.

 

Bondevenn nummer to var Hegra bensinstasjon, representert ved Einar Bjørnevik. Bensinstasjonen har også utmerket seg med sitt store engasjement og ikke minst en positiv service overfor landbruket. Dagens Statoil-stasjon har alltid ligget lett tilgjengelig ved E14 og vært en viktig bidragsyter overfor bøndene i Hegra.

 

Tidligere næringssjef

Den tredje som fikk utmerkelsen var Elisabeth Skjærvik. Skjærvik er bosatt på Skatval, men kommer opprinnelig fra Østlandet. Hun er selv ikke oppvokst på gård, men er engasjert gjennom verv i blant annet Avløserlaget, Skatval Landbrukslag og NHO Mat og Landbruk.

 

– Selv om jeg er fra by og ikke er oppvokst i landbruket har disse vervene definitivt spilt en stor rolle for å få innsikt i det som skjer. Jeg stortrives med å engasjere meg på denne måten, og har planer om å sitte i NHO-vervet minst ett år til, sier Skjærvik.

 

Sistemann som var representert under arrangementet onsdag kveld var Tore Romø fra Elvran, tidligere næringssjef i Stjørdal kommune. Som næringssjef viste Rømo en stor interesse for byens landbruk og var opptatt av å sette fokus på ei næring som er under press.

 

– I likhet med Gresseth ble også jeg positivt overrasket over å bli kåret til bondevenn, og også jeg har hatt en gårdsoppvekst som har hjulpet på. Landbruksnæringa i Stjørdal og i landet generelt er i en presset situasjon, og jeg vil fortsette å engasjere meg for næringa. I mine øyne er det svært viktig at landbruket overlever, for dersom vi går noen generasjoner tilbake i tid ser vi at alle opprinnelig har røtter tilbake til gård. Tusen takk for utmerkelsen, jeg setter den veldig høyt, sier Rømo.

 

T-skjorter til Kjerkol og Arnstad

Den femte og siste bondevennen som ble utropt onsdag kveld var Hegra Sparebank. Banken var ikke til stede på arrangementet, men gårdbruker og prisutdeler Trond Hodne framhevet den gode innsatsen som banken har bidratt med gjennom en årrekke.

 

– I de siste seks-sju årene har banken vært med på å arrangere «Landbrukets dag» i Hegra. Vi setter enormt stor pris på den gode jobben som Hegra Sparebank har gjort for bøndene, og det er fullt fortjent at den blir kåret til vår femte og siste bondevenn. I tillegg til alle disse som fikk premier her i kveld har også fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol og samferdselsminister Marit Arnstad fått utdelt t-skjorter, som viser at de også regnes som våre bondevenner.

 

 

 

Les forrige sak:
T.h. Juridisk rådgiver Lise Lyngsaunet Skrove pg Bygg – og justisleder Sissel E. Slapgård.
Kurs for hjelpeverger

  Fra 1. juli blir funksjonen om overformyndere over hele landet […]

Close