14 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Polaris Media Midt-Norge kjøper seg opp i Midt-Norsk Avisdrift

Eier totalt 80 prosent av eierselskapet til Stjørdals-Nytt

Polaris Media kjøper 40 prosent av aksjene i Midt-Norsk Avisdrift AS, som utgir Stjørdals-Nytt. Fra venstre: Daglig leder i Stjørdals-Nytt Paal Larsen, direktør lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge Henning Johansen og markedssjef i Stjørdals-Nytt Dag Larsen.

Polaris Media Midt-Norge har inngått avtale med eierne av Midt-Norsk Avisdrift AS, som utgir Stjørdals-Nytt, om kjøp av 40 prosent av aksjene i selskapet.

Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS (100 % eid av Polaris Media Midt-Norge) er fra før eier av 40 % av aksjene i selskapet. Dette gir Polaris Media Midt-Norge AS direkte og indirekte en eierandel på 80 % i selskapet. Dette står det å lese i en pressemelding.

Stjørdals-Nytt kommer ut én dag per uke. Den omdeles til omlag 20 000 husstander. Polaris Media Midt-Norge ønsker å styrke Stjørdals-Nytt i leser- og annonsemarkedet gjennom videre utvikling av både papirproduktet og nettavisen.

– Vår far startet Stjørdals-Nytt i 1980. Vi overtok eierskapet etter ham i 1993. Det er krevende tider for alle som driver i mediebransjen, ikke minst for gratisaviser. Dette har også vi merket. Derfor har vi valgt å ta dette grepet nå, sier daglig leder Paal Larsen og hans bror, markedssjef Dag Larsen.

– Vi er opptatt av at Stjørdals-Nytt skal utvikle seg videre som gratisavis og at satsingen på s-n.no fortsetter. Etter en helhetsvurdering fant vi det derfor riktig å la Polaris Media Midt-Norge komme sterkere inn på eiersiden. Polaris Media er en stor nasjonal medieaktør med hovedkontor i Trondheim. De har vist at de har et langsiktig perspektiv med sine eierskap i ulike mediehus og at selskapene de eier gis stor frihet til å utvikle seg, sier brødrene Larsen.

Paal Larsen og Dag Larsen fortsetter i selskapet som henholdsvis daglig leder og markedssjef.

– Stjørdals-Nytt har i mange tiår vært en av de best drevne gratisaviser i Norge. Vi ønsker at selskapet skal utvikle seg videre som en selvstendig gratisavis for lesere og annonsører i Værnesregionen, både på papir og digitale flater. Vi er veldig godt fornøyd med at Paal Larsen og Dag Larsen ønsker å fortsette som henholdsvis daglig leder og markedssjef, sier direktør for lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge, Henning Johansen.

Etter kjøpet av 40 % av aksjene i Midt-Norsk Avisdrift AS består Polaris Media Midt-Norge av ni mediehus og én gratisavis: Adresseavisen, Opdalingen, Trønderbladet, Sør-Trøndelag, Fosna-Folket, Bladet, Hitra-Frøya (49 %), Brønnøysunds Avis (69 %), Mediehuset Innherred (77 %) og Stjørdals-Nytt (80 %). Avisene har til sammen 113 000 abonnentar og 329 000 lesere.
Polaris Media Midt-Norge er et underkonsern av Polaris Media ASA, som er blant de raskest voksende mediekonsernene i Norden, med totalt 50 abonnementsaviser og 5 gratisaviser, 550 000 abonnenter og om lag 3,6 milliarder kroner i omsetning.

 

Les forrige sak:
Ny spiller klar for Blink

20-åring med 23 aldersbestemte landskamper

Close