11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Politikerne sa ja til hybler igjen

Sist ble hybeletableringen stoppet av Fylkesmannen

JA IGJEN: Daglig leder John Magnar Høiseth i Stjørdal-Meråker Trafikkskole fikk igjen et knapt flertall for sitt ønske om å etablere hybler for sine elever på Sutterøy. Nå spørs det om Fylkesmannen igjen klager på vedtaket. JA IGJEN: Daglig leder John Magnar Høiseth i Stjørdal-Meråker Trafikkskole fikk igjen et knapt flertall for sitt ønske om å etablere hybler for sine elever på Sutterøy. Nå spørs det om Fylkesmannen igjen klager på vedtaket.

Med fem mot fire stemmer ønsker plankomiteen i Stjørdal å si ja til Stjørdal-Meråker Trafikkskole sin søknad om å etablere hybler i andreetasjen i sine undervisningslokaler på Sutterøy.

Det var Fremskrittspartiets Tor Børseth som fremmet forslaget som fikk knapt flertall i komiteen og dermed gikk politikerne i mot rådmannens innstilling i saken.

– Komiteen ser en utvikling gjennom flere år, hvor typisk støyende heldøgns industrivirksomheter har minket i omfang. I området har vi en økning av forretninger med plasskrevende handel, samt kompetansehevende virksomheter, slik som tungtransport. Dette er også plasskrevende virksomhet. Komiteen mener at et midlertidig hybeltilbud ikke er til hinder for utvikling for resten av området. Det er her snakk om ett hybeltilbud i meget korte perioder, fra 1-3 uker. Og kun for skolens elever, poengterte Børseth i sin begrunnelse.

Også tidligere, i juni 2017, har plankomiteen sagt ja til tilsvarende dispensasjonssøknad. Den gang klaget Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på vedtaket og Fylkesmannen i Nordland som behandlet klagesaken endret vedtaket fra Stjørdal kommune.

– Trafikkskolen er en av landets største innen storbilopplæring, og et hybeltilbud til elevene lokalisert på Sutterøy er en ubetinget fordel. Pr. dags dato finnes det ikke tilfredstillende hybeltilbud i Stjørdal. Stjørdal har også storbilopplæring på Sutterøy gjennom Ole Vig VGS, og Universitet Nord har også en avdeling med trafikklærerutdanning på Tangen. Dette er viktige kompetansefora som vi ønsker å styrke ytterligere på Stjørdal. Ved en midlertidig dispensasjon vil Stjørdal og Meråker Trafikkskole oppleve en ytterligere vekst i virksomheten, noe som vil være svært positivt for Stjørdal kommune, framholder Tor Børseth, som altså fikk medhold fra flertallet i plankomiteen.

Les forrige sak:
BETYDELIG FALL: Etter mange år med stabil befolkningsvekst opplever Stjørdal kommune for første gang på svært mange år kun et tosifret tall for å beskrive veksten etter at foreløpig oversikt viser fallende befolkningstall i 4. kvartal 2018. Med disse tallene som bakgrunn vokste folketallet i Stjørdal med kun 79 personer i 2018.
Stjørdal vokser saktere

De siste månedene før jul ble det færre stjørdalinger

Close