3 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Praktbygg på Sveberg

Prosjektleder Ole Tronstad står foran det flott anlegget som utgjør Sveberg skole med idrettshall av internasjonale mål med tribuner og grendehus.

 

Ole Tronstad ved avdeling for Areal og samfunnsplanlegging i Malvik kommune har vært prosjektleder. Han forteller: – Vi lyste ut arkitektkonkurransen med 11 påmeldte firma. Sju ble plukket ut og leverte da tilbud på den komplette utbygging i forhold til en kravspekk. Det var laget skisser til de som skulle regne på jobben. Vinner ble arkitektfirmaet Vis – A – Vis AS som også har stått for de to første trinnene ved skolen.

 

Agraff AS har prosjektert uteanlegget og Grunnarbeid AS er totalentrepenør som også har utført alt arbeidet ute. De har vært utrolig fin å ha med å gjøre sammen med deres underentrepenærer. Det har gitt en behagelig byggeprosess med en god tone og et unikt klima. Da ligger grunnlaget til rette for å få et bedre resultat, poengterer Tronstad.

 

– Tankene om en utbygging på Sveberg ble nedfelt av kommunestyret allerede i 2005. Jeg ble engasjert i prosjektet i 2007. Da hadde en rådmannsgruppe laget romprogram og skisser. Kommunestyret vedtok romprogrammet og ga eiendomsavdelingen i oppdrag å utvikle prosjektet. Først var det forprosjekt med budsjettoverslag. Etter et nytt vedtak i kommunestyret fortsatte arbeidet for å lage et totalentreprisegrunnlag, legge ut prosjektet for anbud og få en korrekt pris. Vårt første budsjett var på 178 mill. kroner. Arbeidet ble lyst ut i en prisgunstig periode. Entrepenørene ga priser og vi kunne justere ned prisen til 138,5 mill. kr. inklusive moms for hele prosjektet. Totalentreprisen utgjorde 110,9 mill. kr, sier Tronstad.

 

– Vi delte opp tre scenarier ved anbudsutlysning for å ha handlingsrom i forhold til kostnadene. Det var utbygging av skole, utbygging av idrettshall og komplett utbygging med grendahus. Kommunestyret ble presentert for valgene. Her var det vilje til å gå for full utbygging med de skisserte kostnader.

 

Hvor stor er Sveberg skole etter utbyggingen?
Med hall og grendehus snakker vi om 8800 kvm. Av dem er 5615 kvm helt nytt areal. Vi er godt fornøyd med det vi har fått til for pengene med en gunstig kvadratmeterpris.
I dag står vi med en flott skole som vi kan være stolte av med gode arbeidsmuligheter for elever og ansatte. Det er ganske unikt at en barneskole får sin egen idrettshall med internasjonale mål. Løsningen på Sveberg skole inviteter til utstrakt bruk av skolen etter skoletid – et viktig innslag for lokalsamfunnet. Og som helhet har Malvik kommune stor glede av en ny idrettshall med tribunekapasitet til over 250 som gjør det lettere å gi alle idrettsinteresserte et godt tilbud. Nå har vi doblet halltilbudet i kommunen, sier Ole Tronstad.

 

Romslig skole
– Nå får vi en meget romslig skole, sier rektor Astrid Binde som var med på byggingen i 1996 og utvidelsen i 2005: – I dag har vi nesten 300 elever, men den nye skolen har plass til 450 elever, sier rektor som er glad for at perioden med brakker og nå er forbi: – Hvert trinn har fått romslige løsninger med kokemuligheter for å skape ekstra hygge. Det er god fleksibilitet, sier rektoren som også er glad for at byggeperioden er over:
– Elevene har fått god trening i å virke på en byggeplass. Entrepenøren har hele tiden vært veldig flink til å varsle om neste etappe. Vi har hele tiden vært godt forberedt på det som skulle skje, sier hun.

 

– Hvor mye stein er sprengt ut?
– Det har vært en stor jobb. Det er blitt sprengt ikke mindre enn 15.000 kubikk med stein. Den store skolen har en stor tomt på nesten 55.000 kvm som elevene kan boltre seg på.

 

Hvert trinn sitt område
– Hvert trinn får sitt eget område. Sjuende trinnet har kanskje de beste lokalene med en unik og inspirerende utsikt mot Trondheimsfjorden. Vi har fått våre spesialrom, sier rektor.

 

– Fasaden er laget av teglstein. Det er ganske fritt for vedlikehold. Hele bygningsmassen varmes opp med en kombinasjon av vannbåren gulvvarme og vannbårent radiatoranlegg. Alle VVS-anlegg styres, reguleres og overvåkes fra en sentral driftskontroll. Energikilden er bergvarmepumpe. Det er boret 21 hull med en dybde på ca. 260 meter. Dermed er bygget nesten sjølberget med varme, sier prosjektleder Ole Tronstad som også har fått installert moderne løsninger for avfall.

 

 


Les forrige sak:
Jubilant og eier Olav Aune foran brannbilen som faren bygde i 1939.
Levedyktig 75-åring på Hognesaunet

  Vel 300 gjester var til stede i en pyntet verkstedhall […]

Close