Primahus sier opp og permitterer ansatte

||| FORSINKET: Forsinkelsen i fremdriften av sentrumsplanen tvinger oss i Primahus Bolig til å varsle våre ansatte om permitteringer og oppsigelser, sier daglig leder Inge Grøntvedt t.v. her i selskap med styreformann Tore Haugen.|VIL KOMME I GANG: – Vi brenner etter å komme i gang med prosjekter i Stjørdal sentrum, sier f.v. Inge Grøntvedt, Tore Haugen og Joar Winther i Primahus Bolig.||

– Stadige utsettelser får praktiske og alvorlige konsekvenser for oss. Vi opplevde i forrige uke at sentrumsplanen ble utsatt enda en gang uten at politikerne klarte å bestemme seg for neste møtedato. Nå er behandlingen utsatt til en gang i februar. Nå kan ikke Primahus vente lenger. Vi har to store prosjekter som er grundig forberedt over lang tid. Vi spøler etter å komme i gang. Det gjelder Kjøpmannsgata 17-21 og Yrkesvegen/Ole Vigs gate. Men vi får klar beskjed fra administrasjonen i Stjørdal kommune: – Sentrumsplanen tar all vår tid! Manglende kapasitet forhindrer oss fra å behandle andre saker, sier Grøntvedt og Tore Haugen supplerer:

– Vi hadde kjøpt Løvseth-stua i 2008. Da sa gjeldende plan at dette bygge måtte flyttes. Med det grunnlaget kjøpte vi eiendommen for å få en total utvikling av hele kvartalet der vi har andre eiendommer. Vi hadde oppstartsmøte med Stjørdal kommune 05.01.17. Da får vi plutselig den overraskende beskjeden om at Løvseth-stua skal bevares der den står. Det må vi forholde oss til. Vi ble i møtet enige om at Primahus Bolig utarbeider et planforslag med flytting av Løvseth-stua. Stjørdal kommune lager et forslag med bevaring. Så får politikerne ta den endelige avgjørelsen. Vi hadde håpet at disse planforslagene kunne behandles i komite plan i juni-møtet, men finner et sakskart uten vår sak. Stjørdal kommune ba om mer tid. Saken er ennå ikke lagt fram. Primahus Bolig lever av å drive aktiv virksomhet. Nå blir vi forhindret fra det i Stjørdal sentrum der vi gjerne vil bidra til forskjønning og modernisering. Stjørdal kommune har på papiret ikke noe forbud mot byggevirksomhet. Men i praksis har vi opplevd et bygge- og deleforbud i de senere årene. Siste oppstartsmøte i Stjørdal sentrum fant sted 02.05.13 for å forberede Triangel Park som er den siste bygningen i Stjørdal sentrum. Nå må vi se oss om etter virksomhet i andre kommuner for å sysselsette våre folk, sier Haugen.

– I den forbindelse vil jeg nevne et prosjekt i Trondheim med 60 enheter som vi er i ferd med å fullføre. Der har vi hatt diskusjoner med naboene, men opplevd at administrasjonen i Trondheim kommune har stått på vår side. I Stjørdal opplever vi det motsatte, sier en oppgitt styreleder Tore Haugen.

Daglig leder Inge Grøntvedt opplever  mange fagre ord om aktiviteten i Stjørdal; byen som vokser jevnt og trutt:

Dermed burde det også være en jevnlig utbygging. Det skjer ikkje. Vi etterlyser en næringsvennlig kommune som bistår oss med forutsigbarhet og fremdrift. Vi har plan- og bygningsloven som grunnloven for all byggevirksomhet i Norge. Nå opplever vi å få presentert en stor og detaljert sentrumsplan som i praksis er umulig å forholde seg til. Alle de ansatte er orientert om bakgrunnen for våre tiltak. Dette er en alvorlig situasjon for selskapet og for de berørte sier Grøntvedt

– Det er ikke stort annet som svirrer i hodet på meg om dagen, sier Tore Haugen.

 

 

Les forrige sak:
||
«Jukse-hakkespett» holder hakkespetten borte

- Hvordan unngår man hakkespett? Jo, monter en kunstig hakkespett på […]

Close