2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Private bøtelegger parkering

I dette området i sentrum ble en kvinne i 50-årene ilagt en bot for 12 minutters parkering på 650 kroner. Noen dager senere mottar kvinnen et inkassovarsel fra firmaet Flexi Parkering DA med gebyr på 61 kroner. For 12 minutters parkering kreves kvinnen nå 711 kroner, men kvinnen vil forfølge praksisen om denne er kjent lovlig.


Parkeringsplassen ligger i sentrum bak kommunens offentlige parkering med 2 timers grense. Kvinnen skulle bare avlegge en butikk i nærheten et kortere besøk som varte i 12 minutter. Da hun kom tilbake til sin privatbil, lå et krav om innbetaling pålydende 650 kroner plassert på frontruten. Parkeringsplassen grenser uten synlig markering mot både offentlig og ikke offentlig parkeringsareal.

 

-Jeg la ikke merke til noen skilt i området. I tilfelle det var noe skilt der lignet dette mistenkelig på 2-timers skiltene som kommunen har på sine tidsbegrensede parkeringsplasser i sentrum. Jeg aktiverte derfor min klokkebrikke i ruta og trodde alt var i sin skjønneste orden. I kontakt med Statens vegvesen får jeg bekreftet at offentlige og private skilt ikke skal ha likhetstrekk slik at budskapet kan misforstås.  Jeg har også tatt kontakt med kommunen i sakens anledning, men ingen kjenner til at private har noen godkjenning til å inndrive avgift eller ilegge bøter for ulovlig parkering, sier kvinnen som ønsker fremstå anonymt.

 

Fikk inkassovarsel
21.juli mottar kvinnen inkassovarsel på kravet fremmet av Flexi Parkering DA v/Gothia Finans AS med adresse Furuset i Oslo. Nå har selskapet Flexi Parkering DA sendt kravet videre til kvinnen med pålagt purregebyr på 61 kroner. Kravet for 12 minutter parkering i Stjørdal sentrum har da kommet opp i 711 kroner. 

 

– Denne praksis kan tyde på at enkelte private gårdeiere i sentrum tar seg til rette uten offentlig godkjenning, ellers så må det være kommunen selv som ikke fører en politikk som er likelydende for alle, sier kvinnen, som nå vil forfølge denne praksisen nærmere. Hun vil også ta saken opp med påtalemyndighetene for å sjekke lovlighetsforhold i saken.

 

 


Les forrige sak:
Lakseprat langs elva

  Ole og Tore er to av mange veteraner som oppsøker […]

Close