11 °C Stjørdal, NO
20/09/2020

Proneo og kommunen skal bistå næringslivet

– Vi håper at tiltaket kan bidra til å redusere konsekvensene av redusert aktivitet i bedriftene i disse dager

SAMMEN MED KOMMUNEN: Prosjektleder Torhild Aarbergsbotten i Proneo forteller at selskapet og Stjørdal kommune går sammen for å hjelpe vanskeligstilte bedrifter gjennom koronakrisen. (Arkivfoto)

Stjørdal kommune vil benytte sin avtale de har med Proneo AS for å bistå næringslivet best mulig i den svært krevende tiden vi nå er inne i.

Mange bedrifter kommer til å oppleve stans eller redusert drift i en periode framover. Flere har nok også hatt planer om å sette i gang utviklingsprosjekter for å styrke bedriften sin for fremtiden, men ikke funnet tid i en travel hverdag.
– Med roligere dager kan dette være tidspunktet for å se om det er mulig å utnytte ledig kapasitet for å komme styrket ut av krisen. Proneo tilbyr vederlagsfritt å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. Vi håper at tiltaket kan bidra til å redusere konsekvensene av redusert aktivitet i bedriftene i disse dager, og at de også kan styrke seg for fremtiden, sier prosjektleder Torhild Aarbergsbotten i Proneo.
Det samme tiltaket gjennomføres også i Levanger og Verdal kommuner, som også har avtaler med Proneo. Vi må alle stille opp for å holde hjulene i gang på en best mulig måte. Det opplever vi at kommunene nå søker å gjøre etter beste evne for både sitt næringsliv og sine innbyggere.
Aarbergsbotten forteller at samarbeidet mellom Proneo og bedrifter i Stjørdal vil foregå i to ulike trinn.
– Proneo vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer, eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. Det andre er at mange bedrifter vil oppleve stans eller redusert drift i en periode framover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Vi vet stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker. Nå er det fornuftig å bruke ledig kapasitet til å tenke utvikling av bedriften. Proneo erfarer at mange bedrifter sitter med mer eller mindre gjennomtenkte utviklingsplaner som delvis er satt på vent på grunn av manglende kapasitet. Dette kan være tidspunktet for å se om det er mulig å utnytte ledig kapasitet for å komme styrket ut av krisen, sier Torhild Aarbergsbotten.

 

Les forrige sak:
Varmer opp hele gården med flis

- Siden vi startet opp anlegget 4. oktober i fjor, har det produsert over 80 000 kilowatt, tilsvarende årsforbruket for...

Close