16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Prosjekt sykkelby

Det er viktig å følge trafikkreglene på sykkelen også, sier Julie Bjugan og Olga Sofie Balsvik. De to er med i prosjektgruppa Sykkelby Stjørdal. Nå distribueres en ny brosjyre til alle husstander om sykkelregler.

 

 

Som et ledd i fornyelse av veier i kommunen er gang- og sykkelveier prioritert. Flere veier i sentrum har fått eget sykkelfelt, og dette gjelder Skolegata, Ole Vigs gate, Stokmoveien og snart skal Kjøpmannsgata får sitt sykkelfelt. To av representantene i Sykkelby Stjørdal, Julie Bjugan og Olga Sofie Balsvik har en helt ny brosjyre klar for distribusjon.

–         Dette er en enkel brosjyre som gir retningslinjer hvordan man ferdes i trafikken på sykkel. Det kan være greit å få en påminnelse, sier Julie og Olga Sofie. De to er ansatt i Stjørdal kommune og arbeider for bedre vilkår for de på to hjul. Våren er en tid for økt bruk av sykkel, og de som tilrettelegger vil helst skille sykkel og bil på veiene.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Oppmerkede felt i gatene

Flere sentrumsgater skal etter hvert merkes for sykkelbruk. Praksis med gående og syklende på samme fortau i sentrum er dermed historie, og som kjent skal sykkelen følge bilens kjørebane helt til høyre, og i samme kjøreretning om ikke annet er merket. Syklister har vikeplikt for gående i gangfelt, og over gangfelt må syklistene leie sykkelen om bilene skal ha vikeplikt.

–         Det er noen regler som er viktig å følge, og vi har i Stjørdal fått innført en sone på 30 km/t. Slik sett er vi i forkant av andre kommuner. Det er utrolig hvor mye bedre sikt og reaksjonsevne man oppnår med senket fart. Er uhellet ute blir det gjerne mindre skader også, sier de to i Prosjekt sykkelby Stjørdal.

 

–         Hvor få folk denne brosjyren med nyttig info?

–         Den kommer i posten til alle husstander. Det er gjort tiltak med utplassering av sykkelstativ i gågata, ved rådhuset og dette kommer ved Torgkvartalet med tak over. Vi har fått skilt syklende og gående gjennom Sandskogan. Av utbyggingsprosjekter skal det bygges gang- og sykkelfelt langs Hognesaunet til Prestmoveien. Det bygges nå i regi av Statens vegvesen ny gang- og sykkelvei fra Kvithamar til Voldsdalen. Det er foretatt oppgraderinger ved Fosslia Fjellhall for syklende. Et annet tiltak er støyskjerming av kulvert under flystripa. Her har det blitt mye bedre å bli syklist på strekningen, sier Bjugan og Balsvik.

 

–         Sykler dere selv i hverdagen?

–         Ja, begge vi sykler til og fra jobb og i fritiden. Noe av målet med brosjyren vi nå gir ut er å få flere til å sykle. Det er kanskje litt for lett å sette seg i bilen, vi anbefaler å prøve det, også for å få med seg helsegevinsten dette gir, sier de to fra Prosjekt sykkelby Stjørdal.   

 

Les forrige sak:
Sterk borteseier

  Målet kom et kvarter inn i 2.omgang. Hurtige Sollihaug skjøt […]

Close