13 °C Stjørdal, NO
25/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Reagerer på kommunal inngripen i privat utbygging

– Når blir neste sak der kommunen går til et så drastisk skritt fordi kapitalinteressene ber om det?

– SKAPER RETTSLIG USIKKERHET: SVs Morten Harper misliker at flertallet i kommunestyret sa ja til å ekspropriere grunn på vegne av en privat utbygger.

Mot fire stemmer sa kommunestyret ja til å ekspropriere grunn til et planlagt boligfelt på Skatval. SV reagerer på at kommunen eksproprierer på vegne av en privat utbygger.

I forbindelse med det planlagte boligfeltet Rykkja Vestre på Skatval har det blitt konflikt mellom utbygger og grunneier om veirett. Et klart flertall i kommunestyret sa på torsdag ja til ekspropriasjon av veirett og utvidelse av vei til fordel for utbygger. De to representantene fra SV og de to fra Rødt stemte mot vedtaket. Saken gjelder veirett til en strekning på 82 meter, pluss utvidelse av veibredden fra 3 til 4,5 meter.

– SV er sterkt kritisk til at kommunen på denne måten eksproprierer på vegne av en privat utbygger. Når blir neste sak der kommunen går til et så drastisk skritt fordi kapitalinteressene ber om det, spør SVs Morten Harper.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Han mener at kommunen her går langt utover det de bør gjøre i en sak mellom to private grunneiere.

– Skal kommunen være private utbyggerinteressers forlengende arm, på bekostning av andre? Det mener jeg og SV er helt feil, og at en slik praksis skaper rettslig usikkerhet, sier Harper, som understreker at deres meninger i denne saken ikke dreier seg om boligfelt eller ikke.

– Uansett hvor ønskelig utbyggingen av boligfeltet er, så er det utbyggers ansvar i den godkjente reguleringsplanen å inngå avtaler som sørger for veiatkomst. Det fremgår av sakspapirene at konflikten er tilspisset. Da må man spørre seg hvorfor utbygger og grunneier har blitt så uenige, og få mulige løsninger på bordet. Kommunens rolle bør være å bidra til at avtaler kan inngås og at utbygger og grunneier finner minnelige ordninger. Det blir helt feil at kommunen tar side i en slik privat konflikt. Med dette vedtaket har flertallet i kommunestyret valgt å ta side med utbygger og overkjøre grunneieren, mener Morten Harper fra SV.

Les forrige sak:
– Har ikke lyst til å gi meg på bunn

Kathrine Harsem vil kjempe om pallplasser i verdenscupen

Close