-9 °C Stjørdal, NO
19/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Regjeringen innfører rødt nivå i skolen

Gjelder ungdomsskoler og videregående skoler

(Illuststrasjonsfoto)

Både ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt beredskapsnivå frem til 18. janauar.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse søndag kveld.

Rødt nivå for ungdomsskoler og videregående skoler betyr at det vil bli færre kontaktpunkter i skoletiden, ha større avstand mellom klassene, og at skolene kan komme til å tilby deler av undervisningen digitalt. I fjor vår valgte flere skoler å innføre delte klasser, hvor kun halvparten av elevene var til stede på skolen mens andre halvdel var hjemme og hadde hjemmeundervisning.

Regjeringen sier også at barneskoler og barnehager bør vurdere å følge veilederen for «rødt nivå» i kommuner og regioner med stort smitttetrykk.

I tillegg innfører regjeringen nasjonal skjenkestopp for serveringssteder og arrangementer, og de innfører en regel som sier at man maksimalt kan være fem personer i private hjem og ikke ha besøk hjemme. Dessuten ber de om maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvsagt alle i husstanden møtes.

I tillegg sier regjeringen at følgende gjelder frem til 18. januar.

  • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.
  • Alle fritidsaktiviteter bør utsettes til 18 januar. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde avstand.
  • All undervisning og alle planlagte arrangement på høyskoler, universiteter og lignende gjøres digitalt frem til 18. januar.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Nå har kommunen fått sitt aller første smittetilfelle

- Smittesporing er gjennomført

Close