8 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Reinås listetopp for MDG

– Jeg vil være den politiske lederen som ser mulighetene

MDGs toppkandidater til kommende fylkestingsvalg. Fra venstre: Ungdomskandidat Norunn Krokeide, fylkestopp Tommy Reinås, og andrekandidat Gjertrud Berg. MDGs toppkandidater til kommende fylkestingsvalg. Fra venstre: Ungdomskandidat Norunn Krokeide, fylkestopp Tommy Reinås, og andrekandidat Gjertrud Berg.

Nominasjonsmøtet i MDG Trøndelag har enstemmig bestemt at Tommy Reinås skal være partiets toppkandidat til fylkestingsvalget 2019.

Reinås ble innvalgt på både fylkestinget i Nord-Trøndelag og i kommunestyret i Stjørdal i 2015 og har nå fått fornyet tillit som partiets frontfigur på fylkestinget.

– Jeg vil være den politiske lederen som ser mulighetene, som synliggjør MDG i det politiske landskapet, og ikke minst – det viktigste – jeg vil være den mannen som leder oss fram til små og store politiske gjennomslag i fylkespolitikken, sier Reinås

– Det forventes av oss at vi leder an i å utforme ny grønn politikk – og det gjør vi i Trøndelag. Vi må kunne sakene våre så godt at det er vi som definerer og har definisjonsmakt, ikke våre politiske konkurrenter. Nnår det er andre som definerer hva det grønne skiftet har som formål eller målsettinger – da er det sannsynlig at vi kan tape – og naturen taper. Når SP definerer rovdyrpolitikken så går det galt. Når AP definerer oljepolitikken så går det galt. Når Høyre definerer trøndersk veipolitikk så går det galt. Når FrP definerer hva som er god velferdspolitikk så går det galt. Når Venstre definerer politikken for grønt drivstoff eller togpolitikken så går det galt. Når de grå partiene definerer hva som er bærekraftig oppdrettspolitikk, eller vindkraftpolitikk – så går det galt, sier Reinås.

Topp tre på lista består forøvrig av Gjertrud Berg (Orkdal) og Norunn Krokeide (Trondheim). Berg stilte i 2017 som MDG Trøndelags toppkandidat til Stortingsvalget og Krokeide er valgt som Grønn Ungdoms kandidat. På fjerdeplass stiller veteranen Jan Bojer Vindheim.

– En sterk grønn gruppe på fylkestinget er avgjørende for hvilke veivalg som vil bli gjort de kommende årene. Nasjonalt ligger Trøndelag helt i front i utviklingen av den lavutslippsteknologien som skal ta oss inn i en fossilfri framtid, men likevel går det for sakte. Min påstand er at vi som politikere fortsatt er alt for slappe i møte med den kolossale omstillingen vi må gjennom, uttaler Reinås.

MDG har i inneværende periode jobbet sterkt for å trappe opp klima- og miljøarbeidet fra fylkeskommunens side, med innføring av klimabudsjett, ansettelse av en egen klimapådriver og innføringen av klimapartnerordningen for effektive tiltak i næringslivet i fylket. Partiet fikk også nylig gjennomslag for en femdobling av midlene satt av til ytterligere klimatiltak og tiltak mot marin forsøpling.

– Dette er effektiv, grønn politikk. Næringslivet, fagmiljøene og frivillige lag og organisasjoner står klare til å ta fatt på utfordringene, og da må politikerne være på banen. Nå står vi i en situasjon hvor det er blitt prioritert flere milliarder på motorvei, mens ett av de mest effektive tiltakene mot marin plastforsøpling her til lands har måttet legge ned på Mausund pga manglende midler, fortsetter Reinås.

En ansvarlig samferdselspolitikk med hovedfokus på miljø og folkehelse står i høysetet for Miljøpartiet De Grønne foran årets lokalvalg.

– De tiltakene som vi vil gjøre for miljøet skal også være gode for folk. Når Trøndelag gradvis skal bli fossilfritt kommer det helsa til svært mange til gode, uttaler ungdomskandidat Krokeide. Hun mener samferdselspolitikken i Trøndelag for ofte går på bekostning av barn og unges rett til ren luft, og vil jobbe for skoleveier uten farlig trafikk og luftforurensning.

Partiet vil fortsette å løfte jordvern som en av sine hovedsaker, og vil stille beinharde krav hvis de får mandatet de trenger fra velgerne.

– Vi er gode på ny, fremtidsrettet teknologi i fylket vårt, men samtidig er det ingen som bygger ned mer uerstattelig matjord og uberørt natur enn oss. Vår oppgave som grønt parti blir å sørge for at tempoet og intensiteten i klimaarbeidet økes samtidig som vi bevarer naturarven og den livsnødvendige jorda. MDG vil på fylkestinget stille krav om en nullvisjon for nedbygging av matjord, kommenterer andrekandidat Gjertrud Berg.

Les forrige sak:
Det norske gull-laget øverst på VM-pallen i finske Lahti. Fra venstre: Kristin Austgulen Fosnæs, Astrid Stav, Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås Skistad. (Foto: Langrennslandslaget)
– Skjønte at det ville gå bra

Astrid var temmelig trygg på VM-gull i spurten

Close