17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Reiselivet i fokus

Merethe Storødegård fra NHO Trøndelag ledet paneldebatten og reiselivsmøter denne dagen på Rica Hell Hotel.

Flere aktører og tilretteleggere innen reiseliv møtte beslutningstakere i politikken til tema “Reiselivssatsing hos kommuner og fylker” på Rica Hell Hotel.

 

Kysten i Trøndelag som fyrtårn ble blant andre relaterte reiselivsobjekt løftet høyt da aktøren Trøndelag Reiseliv as med reiselivssjef May Britt Hansen i spissen møtte politikere, aktører og tilretteleggere for reiseliv i Trøndelagsfylkene.  Merethe Storødegård fra NHO Trøndelag ledet an i panelet der vilkår for aktører som satser på turisme og opplevelser for et bredt publikum blant annet var tema. Det ble naturlig diskutert fremtidspotensial for Trøndelag som reisedestinasjon. Et debattpanel bestående av Ådne Røkkum fra Bjugn kommune. Hans Vintervoll, ordfører i Røros. Bjørn Iversen, ordfører i Verdal og Bjørg Tingstad fra Fosnes kommune, fikk sagt mye og mangt om felles utfordringer for å løfte reiseliv til nye høyder i denne regionen. Vi opplevde også et snev av konkurranse mellom innland og kyst på møtet. Konkurranse skal visstnok være bra også i reiselivsnæringa, selv om behovet for samarbeid dominerte debatten.

 

Vil løfte kysten som reisemål

Coop Storlien artikkelnivå

Reiselivssjef hos arrangør Trøndelag Reiseliv AS, May Britt Hansen, frontet fire fyrtårn for Trøndelag. Verdensarv Røros, Trondheim, Kyst- og kystkultur og Historiske Trøndelag med vekt på Olavsarven.

 

Reiselivssjef hos Trøndelag Reiseliv as, May Britt Hansen, fikk mange i salen til å tro på en positiv trend innen Trønders reiseliv i tiden framover.

 

– I 2020 skal vi ha en større prosentvis økning. Vi hadde i 2010 2,1 millioner overnattinger i Trøndelag innen reiseliv. Hotell har steget men camping har gått noe tilbake, sa Hansen og slo fast at 15-16 000 gjestedøgn har blitt borte i kjølvannet av finanskrisa. Hun fremhevet en stor næring med 14 mrd. i omsetning (2008 tall) og en etterspørsel som genererer 4 000 arbeidsplasser der markedet innen reiseliv er størst i sørfylket.

 

Ådne Røkkum fra Bjugn og Bjørg Tingstad fra Fosnes satte fokus på alle kvalitetene langs kysten som i regi av nettopp Trøndelag Reiseliv nå trolig kan samle aktørene under en “felles paraply” for å nå bedre ut på arenaer som markedsføring, destinasjonsvalg, priser og alt som hører under reiselivsaktørenes hverdag langs en lang kyststripe.

 

– Vi på Fosnes fronter Gjøa, arbeider med sykkelkart, øyhopping, ferie i båt, vi ser på hyttebygging, Olav Duuns barnehjem og vi ser klart samarbeidsbehov med andre kommuner, sa Bjørg Tingstad.  Røros har Falkbergets arv, Rørosmat, er verdensarvsted, har fått restaurert Bergstadens SIIR for 70 millioner (Røros kirke) og har Destinasjon Røros og andre redskap for å lykkes i reiselivsarbeidet.  Ordfører Vintervoll mente gruvebyen hadde riktig kurs innen reiseliv, men så behovene for utvidelse av flyplassen og økt belegg/hotell-kapasitet.  Ådne Røkkum fra Bjugn fremhevet Fosenhallen.

 

– Fosen regionråd ser også på reiselivets vilkår, vi ser nå konturene av en storsatsing der 11 kommuner sammen går i dialog om et felles løft. Vi vil samarbeide på området reiseliv, og strategien vil være å fokusere på kystens kvaliteter, sa Røkkum som nå har fått denne destinasjonen som et fyrtårn.

 

Iversen fra Verdal vil samarbeide

Verdal med erfaringer som samkommune med Levanger, stilte med ordfører Bjørn Iversen.

– Vi må se et større samarbeid over kommunegrensene. I Verdal løfter vi bevisst Stiklestad og ser at partnerskap lønner seg. Kommunen eier Tindved Kulturhage med 50 prosent, her har vi også en arena med reiseliv som fokus der 30 aktører er etablert. Vi har Vømmølfestivalen med mye frivillighet, men ser at fragmenterte tilbud er utfordrende å fange opp.  Vi må tåle å løftet noen mer enn andre, sa Ivarsen, og her ligger det nok mye å gripe fatt i for en mangfoldig reiselivsnæring. Nettopp det å kunne se at naboen greier å skape noe stort og kunne glede seg i fellesskap for de som får det til i hverdagen.

 

 

 

 

Les forrige sak:
Listetopp for Venstre i Stjørdal, Håkon Alstadheim.
Listetopp Venstre

  Alstadheim er bosatt i Skatval og er i inneværende periode […]

Close