-11 °C Stjørdal, NO
16/01/2019

Rekordmange bytter til varmepumper


En av landets største eiendomsforvaltere Oslo Kommune har som målsetning å fase ut all oljefyring i egen bygningsmasse innen utgangen av 2011. Dette er en del av en klimahandlingsplan hvor klimagassutslippene skal halveres innen 2030. Det er i Oslo også en målsetning at all oljefyring i privatboliger skal være borte innen 2020, og det gis tilskudd gjennom et klima- og energifondet til alle som bytter fra oljefyring til miljøvennlige varmepumper.

 

Selv om utskifting av oljefyring med varmepumper i hovedsak gjøres som et klimatiltak oppnås mange andre fordeler. Varmepumper gir ingen lokale utslipp og man får bedre luftkvalitet. Transport og trafikk reduseres fordi varmepumper bruker lokal energi i form av fjell, jord og uteluft. Man unngår også risiko for lekkasje til grunnen fra gamle oljetanker som er nedgravd.

 

Lønnsomt med varmepumpe

Det har aldri vært mer lønnsomt å skifte fra oljefyring til varmepumper enn i 2011. Oljeprisen har ligget på et historisk høyt nivå i 2011, varmepumpene har de siste årene blitt mer effektive uten at installasjonskostnadene har økt og i tillegg bidrar et lavt rentenivå til at bytte fra oljefyring til varmepumpe ikke bare er bra for miljøet, men også for lommeboken.

 

Kilde og foto: www.novap.no

Les forrige sak:
Nytt rehabiliterings-tilbud

  Målgruppen er utskrivingsklare pasienter fra sykehus, hjemmeboende med brått funksjonsfall, […]

Close