1 °C Stjørdal, NO
08/04/2020

Rekordmange lakser er avkom av oppdrettslaks

– Det er uakseptabelt høyt, sier fiskeutvalgslederen

Leder i fiskeutvalget til SJFF, Morten Welde, omtaler andelen av laks med gener fra oppdrettslaks som uakseptabel høy i Stjørdalselva. (Arkivfoto) Leder i fiskeutvalget til SJFF, Morten Welde, omtaler andelen av laks med gener fra oppdrettslaks som uakseptabel høy i Stjørdalselva. (Arkivfoto)

Gentester av stamlaks viser at hele 19 % av laksen i Stjørdalselva er avkom av oppdrettslaks.

​Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF) gjennomfører stamlaksfiske til Stjørdalsvassdragets klekkeri hver høst.

– I år gikk fisket greit og i løpet av knappe tre uker hadde vi, sammen med vår søsterforening i Meråker, fanget 32 lakser som skal brukes til å produsere drøye 80.000 yngel som settes ut ovenfor anadrom strekning. Analyser av skjellprøver fra fisk som ble fanget i sesongen viser at andelen laks fra klekkeriet er i størrelsesordenen 5-10 %, litt avhengig av hvor i elva den fanges, sier Morten Welde, som er leder av fiskeutvalget i SJFF.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Gentesting

Laksen som skal brukes til yngelproduksjon gentestes av Norsk institutt for naturforskning. Dette sikrer at kultivering av villaks fører videre villaksgenene, men ikke oppdrettslaksgenene. Metoden avslører ikke bare rømt oppdrettslaks, men også avkom fra rømt laks.

– I år var andelen laks med oppdrettsgener hele 19 %. Det er uakseptabelt høyt og også høyere enn snittet for de siste fem årene som var på 12 %, sier Welde.

Han forteller at SJFF reagerer med frustrasjon på at det årlig avdekkes uakseptabelt høyt innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva.

– På samme måte som at en gårdbruker ikke lar sine kuer beite på annen manns åker og på samme måte som vi ikke åpner grisefjøsene og slipper grisene ut i skogen så må oppdrettsindustrien bli bedre til å ta vare på sine husdyr. Det har allerede vært rømninger fra den «rømningssikre» havmerden til Salmar på innsiden av Froan. Den laksen er nok på veg til Stjørdalselva i dette øyeblikk. Sammen med et kronisk høyt nivå av lakselus dokumenterer dette at dette er en industri som må reguleres langt sterkere, sier Morten Welde.

– Ikke bra for elvas framtid

Welde er oppgitt over de miljømessige konsekvensene fra oppdrettsindustrien.

– Reker og krepsdyr dør som følge av utslipp av gift som skal ta livet av lakselusen; torsk skyr tidligere gytefelt i fjorder der det drives oppdrett; og ikke minst så har lakselus og rømt laks en klar negativ effekt på villaks og sjøørret, sier Welde.

Fiskeutvalgslederen forteller at en stor andel av laks fra oppdrett ikke er egnet i Stjørdalselva.

– Oppdrettslaksen er mye dårligere tilpasset et liv i elva enn sine ville slektninger. Innkryssing av oppdrettslaks gir redusert produksjon, dårligere overlevelse og mindre laks tilbake i elvene. For villaksens fremtidige overlevelse og bestandsmessige integritet er det derfor avgjørende at andelen oppdrettslaks i elvene holdes så lav som mulig, sier Morten Welde.

Les forrige sak:
Kommunestyret i Meråker består i dag av 21 representanter. Nå foreslås det å redusere dette til 15.
Vil bort med seks av disse

Foreslår færre i kommunestyret og bort med et hovedutvalg

Close