12 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Retten til å stå i stilling

 

I henhold til lovens § 15-11 så kan arbeidstaker i ethvert tilfelle stå i stillingen så lenge det pågår forhandlinger etter oppsigelsen. Forhandlinger må kreves innen 14 dager etter mottatt oppsigelse og skal gjennomføres deretter innen nye 14 dager. Så lenge dette pågår står man i stillingen. I praksis vil dette normalt være i oppsigelsestiden uansett.

 

Dersom man oppfyller lovens frister i § 17-4 kan man også fortsette i stillingen etter at forhandlingene er avsluttet. Loven inneholder imidlertid et unntak fra dette, slik at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker fratrer dersom man finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.

 

Dersom du har blitt avskjediget har du ikke rett til å stå i stillingen. Dette gjelder også dersom du er innleid arbeidstaker eller har en midlertidig arbeidskontrakt. Også her har loven en unntaksmulighet, ved at arbeidstaker kan fremsette krav for retten om å stå i stillingen. En slik unntaksrettighet gjelder ikke for deltagere i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV dersom han eller hun sies opp pga. at man får ordinært arbeid, overføres til annet tiltak eller dersom tiltaket avsluttes.

 

Fristene i lovens § 17-4 er det viktig å forstå. Oversitter man fristen mister man muligheten til å stå i stillingen mens oppsigelsessaken behandles i forhandlinger og evt. i retten.

Bestemmelsen fastslår først at det gjelder en søksmålsfrist mot usaklige oppsigelser på åtte uker. Hvis man bare krever erstatning er søksmålsfristen seks måneder.

Fristen på åtte uker regnes fra forhandlingene ble avsluttet. Dersom forhandlinger ikke er avholdt regnes fristen fra oppsigelsen fant sted.

 

Retten til å stå i stillingen gjelder hvis man innen oppsigelsesfristen – og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted – reiser søksmål for retten. Et viktig unntak er imidlertid at det samme vil gjelde hvis arbeidstaker innen oppsigelsesfristen skriftlig underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen. Dersom du som arbeidstaker ønsker å beholde stillingen er det derfor gjerne fornuftig å varsle om dette allerede samtidig med krav om forhandlinger, som må fremsettes innen 14 dager etter mottatt oppsigelse.

 

Les forrige sak:
Revy-oppkjøring

  Også Lånkereveyn er naturligvis kvalifisert for NM-uka i juli.  

Close