-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

Risikerer et tap på 60 millioner kroner: – Dramatisk

Ordfører Ivar Vigdenes. (Arkivfoto: Frank Skaufel) Ordfører Ivar Vigdenes. (Arkivfoto: Frank Skaufel)

Ordførere ber om møte med ny helseminister angående opphør av forsøksordningen SIO.

Stjørdal kommune og Selbu kommune er to av seks kommuner som har vært med på forsøk om statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO-prosjektet). For Stjørdals del har prosjektet både vært faglig nyttig og ikke minst økonomisk svært gunstig.

De deltakende kommunene får et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av utgiftene til omsorgstjenester. For årene 2018 og 2019 ble det budsjettert med en økonomisk gevinst på 40 millioner i året.

Disse midlene ble øremerket omsorgsformål og for Stjørdal var blant annet denne gevinsten viktig i finansieringen av helsehuset, men også andre helsetjenester.

Umiddelbart opphør

Det vises til den avgående regjerings forslag til statsbudsjett og forslaget om umiddelbart opphør av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester (SIO). I den anledning kaller ordførerne i se seks kommunene inn til møte med ny helseminister, Ingvild Kjerkol.

Skulle forslaget få tilslutning av en ny regjering og et nytt storting vil nytten av forsøket bli svekket, og de umiddelbare og uplanlagte økonomiske kostnadene hos kommunene være store og alvorlige.

– For Stjørdals del har vi beregnet det til et økonomisk tap i størrelsesorden 60 millioner kroner, på toppen av de faglige og kvalitative utfordringene knyttet til det å kortslutte et igangsatt forsøksprosjekt, skriver stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Kommunene legger også til at statens rolle som en troverdig avtalepart vil bli kraftig svekket for de som avtalepartnere. I den anledning ber ordførerne i kommunene om et snarlig møte med ansvarlig statsråd. Her ønsker de å presentere sine synspunkt på saken, og de dramatiske konsekvensene et slikt forslag eventuelt vil kunne få for kommunene.

Les forrige sak:
Prosjektleder Brynhild Jorid Rotvold forteller om et godt spenn i målgruppen. Fra i en ettåring i lånt sykkelvogn til en 80-åring som lånte truger. Nå krysser hun fingrene for at BUA skal bestå.
Inngår samarbeid med sportsbutikk: – Gull verdt for de som har barn og unge

Close