5 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Risikerer å måtte betale flere tusen kroner per dag frem til kravene i Oline-saken oppfylles

Statsforvalteren mener tre pålegg ikke er oppfylt

Oline-saken har engasjert mange. Oline-saken har engasjert mange.

Hvis Stjørdal kommune og Skjelstadmark skole ikke oppfyller Statsforvalterens vedtak fra oktober 2020 innen 13. mai, risikerer kommunen en tvangsmulkt på 7500 kroner daglig.

Det står i det siste vedtaksbrevet fra Statsforvalteren i Trøndelag, som Stjørdals-Nytt har bedt om innsyn i. Brevet er datert 26. april, og konkluderer med at skolen fortsatt ikke oppfyller tre av fire krav som Statsforvalteren fremsatte i vedtaks form til kommunen og skolen i oktober 2020 for at Oline skulle få en bedre skolehverdag.

Les også: Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

De tre kravene ble i et brev fra 4. februar vurdert som ikke godkjent, og kommunen fikk frist til 1. mars med å sende ny dokumentasjon til Statsforvalteren om at de tre kravene var oppfylt.

Ser alvorlig på saken

Det nye vedtaksbrevet fra 26. april konkluderer med at så ikke har skjedd, og Statsforvalteren skriver i klare ordelag at Skjelstadmark skole ikke har gjennomført og oppfylt påleggene og gir skolen frist til 13. mai med å gjennomføre og dokumentere gjennomføringen av de tre punktene.

I brevet står det: ”Sakens alvorlighetsgrad – tidsaspektet, elevens opplevelser og sårbarhet og den samlede informasjonen vi har om skolemiljøet gjør at Statsforvalteren ser alvorlig på at skolen/skoleeier fortsatt ikke har lagt frem dokumentasjon på at påleggene i vedtaket av 16.10.2020 er gjennomført.”

Skjelstadmark Skole og Stjørdal kommune risikerer å få mulkt fra Statsforvalteren i Trøndelag hvis de ikke oppfyller påleggene innen 13. mai. Foto: Ole Håve
Skjelstadmark Skole og Stjørdal kommune risikerer å få mulkt fra Statsforvalteren i Trøndelag hvis de ikke oppfyller påleggene innen 13. mai. Foto: Ole Håve
Fikk veiledning

Det mest oppsiktsvekkende er likevel følgende formulering: ”Skolen har ved to anledninger fått veiledning fra Statsforvalteren på hvordan vedtaket skal forstås, hvordan det kan gjennomføres og hvordan dette kan dokumenteres. Vi har også utover dette vært tilgjengelige for skole og skoleeier for veiledning. Dersom det fortsatt er noe som er uklart, forventer vi å bli kontaktet for ytterligere veiledning slik at vedtaket kan gjennomføres til beste for eleven.”

Les også: Kommuneledelsen går inn i Oline-saken

Nok en gang gir altså Statsforvalteren Stjørdal kommune strykkarakter, og derfor fremmer de et forhåndvarsel om tvangsmulkt for Stjørdal kommune på 7500 kroner daglig hvis påleggene ikke er oppfylt innen 13. mai.

Sårbar elev

Oline-saken engasjerte mange da den i begynnelsen av mars ble offentlig kjent i Stjørdals-Nytt. Historien om 11-åringen som gråt hver dag hun skulle på skolen fordi hun opplevde å bli mobbet, rørte mange. For Oline gikk opplevelsene utover helsen, og hun slet med redusert vekt, hodepine, magevondt og å sove om nettene.

I sakspapirene fra Statsforvalteren står det flere ganger at Oline er å betrakte som en særskilt sårbar elev, dette gjelder også i brevet datert 26. april.

Les også: Nå trives Oline bedre på skolen

Det første av tre pålegg som Statsforvalteren er misfornøyd med oppfølgingen av, går på å sikre at alle voksne ved skolen som er i kontakt med Oline er bevisstgjort og har kompetanse til å følge med og ivareta Oline.

– Systematisk observasjon

Det andre pålegget er å undersøke saken gjennom sosiometrisk undersøkelse og systematisk observasjon blant annet i samspill.

Det tredje kravet gikk ut på å iverksette tiltak og revidere aktivitetsplanen basert på undersøkelsene.

”Tiltakene må ha som formål å fremme elevens opplevelse av fellesskap, gode relasjoner og sosial tilhørighet. … Det må settes inn tiltak for å styrke elevens tillit til at ansatte ser henne og anerkjenner hennes opplevelser og utfordringer”.

Alle de tre punktene ble vurdert som ikke oppfylt både i februar og nå i slutten av april.

Lovte å rydde opp

Da Oline-saken ble kjent lovte kommunedirektør Tor Jakob Reitan at det skulle ryddes opp med en gang.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at gjennom møter i går og i dag ser jeg at det jobbes svært aktivt med saken, og at tiltak intensiveres. Jeg har full tillit til at rektor og lærere gjør det som trengs nå for å forbedre skolemiljøet, sa Reitan til Stjørdals-Nytt, dagen etter at Oline-saken ble kjent.

På lederplass tok Stjørdals-Nytt et oppgjør med skoleledelsen, som avisen mener ikke har gjort jobben i Oline-saken. I en oppfølgingssak midt i april, sier oppvekstsjef Ann Kristin Geving:

– Jeg er fornøyd med jobben rektor har gjort.

Møte onsdag

Med bakgrunn i Statsforvalterens siste brev skal kommunen onsdag 5. mai ha møte med Statsforvalteren.

– Vi ser alvorlig på det siste brevet, og temaet på møtet onsdag blir å få klarhet i hva som forventes av oss. Vi har satt inn mange tiltak og jobber intenst med saken, og vi ønsker å opplyse Statsforvalteren hva vi faktisk gjør i saken når vi møter dem.

– Makter dere å få alt på plass innen 13. mai?

– Det må vi.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan mener at det har vært arbeidet hardt med saken siden den ble offentlig kjent i mars.

– Jeg vet at lærere, foreldre og barna ved skolen har jobbet intenst for å forbedre skolemiljøet, og jeg har full tillit til det arbeidet som gjøres, sier han.

Olines foreldre var for en måned siden fornøyd med prosessene som var igangsatt, og fortalte den gang at Oline hadde det bedre på skolen. Stjørdals-Nytt har vært i kontakt med foreldrene, men de ønsker ikke å kommentere den siste utviklingen i saken på nåværende tidspunkt.

Les forrige sak:
Forlenger åpningstiden for isfiskeløypene

Kommunen holder løypene åpne ut uka

Close