6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Rivingen går etter planen

- Rivingen av Stjørdalshallen gått smertefritt. Denne uka ­kommer den nye pumpestasjonen på plass slik at vi kan avvikle den gamle, sier byggeleder Kjell A. Haukø i RG Prosjekt.

– Mandag 18. oktober forsvinner de siste rester av Stjørdalshallen, sier byggeleder for rivingen, ingeniør Kjell A. Haukø ved RG Prosjekt AS.

 

– Nå har den nye pumpestasjonen kommet. Den skal monteres denne uka. Og med den på plass kan vi koble ut den gamle pumpestasjonen og rive de siste restene som står igjen av Stjørdalshallen. Det skal skje 18.10, sier Haukø som er godt fornøyd med løsningen som er valgt for behandling av massene i det revne bygget:

– Betongen er knust og vil bli gjenbrukt som forsterkning i veger og grøfter som fylles igjen. På denne måten slipper vi både bortkjøring og transport inn av nye forsterkningsmasser. Denne løsningen gir en stor miljøgevinst, sier Haukø som berømmer skolene for en god dialog:

Coop Storlien artikkelnivå

– Det har vært utfordrende å sikre gode og trygge ferdselsårer for myke trafikkanter. Men takket være en fin dialog med skolene har vi funnet gode løsninger, sier han.

– Overraskelser under rivingen?
– Før slike prosesser gjøres det et grundig arbeid for å skaffe til vege all tilgjengelig informasjon. Men likevel har vi kommet over overraskelser i grunnen. Det var en kabel vi ikke klarte å bestemme. Til slutt klippet vi over kabelen. Da kommer noen minutter med spenning – blir det reaksjoner? Men ingen ting skjedde. Kabelen var for lengst ute av drift.

Ellers kan det forekomme vannutkoblinger i forbindelse med slike arbeid. Det vil det også gjøre onsdag ettermiddag. Da er det Ole Vig vg skole som blir uten vann et par timer.

Når vårt arbeid er utført, skal byggegropa være klar og nye folk overtar den videre vegen for å reise Storhallen som koblet sammen med den videregående skolen vil utgjøre et massivt bygg. Det blir åpenbart et viktig tilskudd for aktiviteten i Stjørdal, sier Kjell A. Haukø.

Les forrige sak:
Ved månedsskiftet november-desember vil boligene i Skolegata 15 være klar for innflytting.
Nye boliger for funksjonshemmede

De nye beboerne og deres pårørende fikk muligheten til en omvisning […]

Close