Rødruss sørger for grønn profil

Miljøbevisste ungdommer skal rydde og spre gode holdninger hele LS-uka

HJELPSOM RUSS: Kari Marie Løkholm Hognes (t.v.) delte ut grønne t-skjorter til rødrussjentene Nora Elverum Holm, Johanne Lid Myren og Guro Andersen, som selv hadde tatt initiativ til å hjelpe til under LS 2018. De fire andre er Sofie Breda-Ruud, Emilie Søreng Hindseth, Eline Hansen Asbjørnslett, Hedda Saasen Undseth og Hedda Lauvås Aasen. HJELPSOM RUSS: Kari Marie Løkholm Hognes (t.v.) delte ut grønne t-skjorter til rødrussjentene Nora Elverum Holm, Johanne Lid Myren og Guro Andersen, som selv hadde tatt initiativ til å hjelpe til under LS 2018. De fire andre er Sofie Breda-Ruud, Emilie Søreng Hindseth, Eline Hansen Asbjørnslett, Hedda Saasen Undseth og Hedda Lauvås Aasen.

Miljøbevisste ungdommer skal rydde og spre gode holdninger hele LS-uka.

– Vi synes det er stas at ungdommene engasjerer seg, sier Kari Marie Løkholm Hognes, HR-leder i hovedkomiteen for LS 2018.

LS 2018 skal stille med et antall frivillige ungdommer som skal være ambassadører for en grønn profil og utføre ryddeoppgaver og være tydelig til stede på arenaer og skyttercamper, i samarbeid med Isak D. Westgaard AS og de tre underleverandørene Innherred Renovasjon, Sirkel og Namdal Ressurs.

– Russen skal ha hovedansvaret for gjennomføringen, men har med seg cirka 40 ungdommer fra de fire skytterlagene Lånke, Hegra, Skjelstadmark og Hegra, sier Løkholm Hognes.

Ungdommene er i alderen 10-18 år og deles opp i grupper, som igjen går sammen med en leder fra russen. Åtte kommende russejenter tok initiativet.

– Det var de som kontaktet oss og ville bidra. De ville heller gjøre noe nyttig enn å måtte selge noe. Det er stas at kommende generasjoner tar grønt ansvar og er miljøbevisste, sier Løkholm Hognes.

«Grønn» russebil

– Russejentene skal finansiere en russebil, så de får et beskjedent bidrag fra oss for å ta denne jobben, sier HR-sjefen.

Disse frivillige vil sørge for oppsamling av avfall på alle arenaer og skyttercamper frem til avtalt hentepunkt på hver arena og camp. LS 2018 sørger for synliggjøring med tydelig logo på t-skjorter til denne gruppen.

– Vi har det litt gøy med at de bør få en grønn rødrussebil etter dette oppdraget, spøker Løkholm Hognes.

Holdningsskapende arbeid

Isak D. Westgaard med samarbeidspartnere stiller utstyr og materiell til rådighet, og vil sørge for bortkjøring av avfall.

– Vi i LS tror dette er med på å bidra til holdningsskapende arbeid. Forhåpentligvis skal det litt mer til at besøkende kaster rask på bakken når masse barn og unge går rundt på Frigården og Sigertmoen med grønne t-skjorter med tekst «Vi holder LS 2018 rent». Vi skal ikke gå rundt med pekefingeren og belære besøkende om sortering og avfall, men vi skal med det største smilet vise dem den beste servicen, lover Løkholm Hognes, som også håper på spredning av budskapet.

– Vi håper besøkende tar med seg dette til sine hjemkommuner, da vi vet at det fortsatt er mange kommuner som ikke kildesorterer.

Les forrige sak:
Her ser vi representanter fra den lokale handelsstanden, som nå ønsker velkommen til åpne butikker på søndag.Her ser vi representanter fra den lokale handelsstanden, som nå ønsker velkommen til åpne butikker på søndag.
Ønsker Skytter-Norge velkommen

Butikker i Stjørdal holder åpent på søndag

Close