-9 °C Stjørdal, NO
25/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Rødt flagg i sporet

Flere har lagt merke til et rødt flagg plassert i sporet på Meråkerbanen

Det er oppsatt rødt flagg for å markere vedlikehold langs Meråkerbanen. Bane NOR er ikke pålagt å stenge Meråkerbanen på bakgrunn av smittefare. Det er oppsatt rødt flagg for å markere vedlikehold langs Meråkerbanen. Bane NOR er ikke pålagt å stenge Meråkerbanen på bakgrunn av smittefare.

Den nær 71 kilometer lange Meråkerbanen fra Hell til Riksgrensen er fortsatt åpen for togtrafikk. En fysisk sperring med rødt flagg festet til gamle sviller markerer vedlikeholdsarbeid.

Flere trafikanter langs FV 705 på Hell har lagt merke til rødt flagg plassert i sporet på Meråkerbanen. Dette er utplassert på bakgrunn av pågående vedlikeholdsarbeid. Banesjef baneområdet Trøndelag hos Bane NOR, Geir Revdal, sier Meråkerbanen så langt ikke er pålagt stenging på grunn av smittefare.

– Vi er ikke pålagt å stenge Meråkerbanen på grunn av smittefare. Det er ikke ordinær person- eller godstrafikk på banen for tiden, men ved en oppstart av trafikk med tog enten fra vest eller øst, vil en klarering fra TPX- Togekspeditør som er ansvarlig for sikker drift være tilstrekkelig til at tog kan gå som normalt på strekningen.

– Hvordan forholder BaneNor seg til eventuell persontransport på bane mellom landegrensene?

– Ved ordinær trafikk med persontransport på Meråkerbanen vil vi forholde oss til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vi registrerer at det håndheves lovverk i forhold til kryssing av landegrenser. Her må også vi ivareta våre forpliktelser, sier banesjef Geir Revdal.

Bane NOR har personell i gang med lettere vedlikehold langs Meråkerbanen. Samtidig er strekningen inne til behandling i en intern prioriteringsportefølge hos BaneNor. Banesjef Geir Revdal sier elektrifisering av banen ligger fremst i løypa, men han vil ikke konkludere med resultatet av intern høring som skal være klar 20.april i år.

– Vi har i en lengre periode arbeidet med oppgraderinger av Meråkerbanen. Det er lagt ned mange hundre meter med betongsviller. Det pågår generiske kontroller på strekningen som mangler fjernstyring. Blant annet derfor settes det manuelt ut rødt flagg når vedlikehold pågår, sier Revdal.

Meråkerbanen har hatt et oppsving i persontrafikken som følge av tettere samarbeid mellom Trøndelag og regioner på svensk side. Gjennom å lansere «Nabotåget» på ruten mellom Trondheim og Østersund økte persontrafikken markant etter flere år med stagnasjon. Godstrafikken på Meråkerbanen er preget av tømmer- og skogprodukter. Fram til i 2005 hadde banen stor godstrafikk til og fra Meråker smelteverk på Kopperå som da ble lagt ned. Meråkerbanens største svakhet er at den er dieseldrevet og grenser direkte inn mot den svenske Mittbanan som har hatt elektrisk drift i mange tiår. Fra svensk hold har det i en årrekke blitt ytret ønske om elektrifisering for å få til gjennomgående tog og økt godstrafikk. Ved stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 ble det vedtatt at Meråkerbanen skal elektrifiseres samtidig med strekningen Trondheim – Steinkjer av Nordlandsbanen. Dette vil få stor betydning for spesielt godstrafikken.

Les forrige sak:
Se Bremseth og kompisene «laiv» i kveld

På s-n.no fra klokka 19.00

Close