9 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Roper varsko for legesituasjonen

3.000 innbyggere i Stjørdal kan snart stå uten fastlege

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)
Værnes begravelsesbyrå steindag april

– Vi er bekymret for den fremtidige legedekningen i Stjørdal kommune.

Det skriver lege Torill Myhre på vegne av allmennlegeutvalget og Øystein Bach Ramstad, som er tillitsvalgt for Den norske legeforening i Stjørdal, i et brev til Stjørdal kommune. Bakgrunnen for brevet er utviklingen med å rekruttere og beholde fastleger i Stjørdal.

– Fastlegeordningen har vært mye omtalt det siste halve året. Ordningen er under sterkt press pga høy belastning på den enkelte lege. Erfarne leger orker ikke mer og slutter. Det er rekrutteringsvansker med hensyn til nyansettelser. De sosiale rettighetene for eventuelt nyansatte leger er så og si ikke-eksisterende, og en tilværelse som fastlege er vanskelig å kombinere med livet som småbarnsforeldre, skriver de to erfarne legene blant annet i sin henvendelse på vegne av fastlegene i Stjørdal.

Det finnes i dag 23 fastleger i Stjørdal. Fire av disse legene har fylt 62 år.

– Vi har det siste året hatt to oppsigelser fra yngre leger som finner situasjonen med fastlegeliv og drift av egen praksis uoverkommelig, står det i brevet fra legene, som også viser til det som kan være en snarlig vanskelig situasjon.

– For tiden er det tre oppsagte hjemler. To av dem er utlyst nå for andre gang. Her risikerer vi altså å stå uten fastlege til 3.000 pasienter i løpet av kort tid, mener Myhre og Bach Ramstad.

Coop Storlien artikkelnivå

Nå håper de at kommunens helseledelse tar alvoret i situasjonen innover seg og inviterer til et samarbeid med aktuelle instanser for å se på tiltak for å bedre rekrutteringssituasjonen. Samtidig er de også opptatt av å finne tiltak som virke stabiliserende for dagens legegruppe.

Som en avslutning på brevet foreslår de to legene tre aktuelle tiltak for å bedre situasjonen. Det ene er å opprette ALIS-stillinger i kommunen. Dette er utdanningsstillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin. Det andre er å se på en ordning med lønn og praksiskompensasjon ved kurs og det tredje foreslåtte tiltaket er å ansette en fast lege ved bosentrene.

Brevet fra fastlegene er sendt til kommunens administrasjon, men blir nå også behandlet som referatsak i den politiske komiteen for levekår.

Les forrige sak:
Gjengen i Lånkerevyen trekker publikum som aldri før. Nesten tre uker før premieren er de fleste forestillingene utsolgt.
– Det må gå an!

Har solgt cirka 1.100 billetter tre uker før premieren

Close