-7 °C Stjørdal, NO
05/12/2021

Roper varsko om radonstråling i Stjørdal

Nå som sesongen for måling av Radon er i gang, ønsker Fredrik Berg ved Radonmannen Trondheim å sette problematikken på dagsordenen. Eksponeres man for gassen over lengre tid, er ytterste konsekvens lungekreft. Nå som sesongen for måling av Radon er i gang, ønsker Fredrik Berg ved Radonmannen Trondheim å sette problematikken på dagsordenen. Eksponeres man for gassen over lengre tid, er ytterste konsekvens lungekreft.

Målinger viser at det finnes forhøyede radonforekomster flere steder i Stjørdal. Likevel tror mange at det ikke eksisterer i nærområdet. Nå vil Radonmannen Trondheim løfte temaet frem i lyset.

Mellom 15. oktober til 15. april er det sesong for måling av Radon; en helseskadelig gass som både er usynlig, smaks- og luktfri. Eksponeres man for gassen i over lengre tid, er ytterste konsekvens lungekreft.

På grunn av geologiske forhold er Norge blant landene med høyest konsentrasjon av radon. Likevel er det et svært underkommunisert problem i Midt-Norge.

Daglig leder ved Radonmannen Trondheim, Fredrik Berg, kan avsløre at det også er gjort høye målinger av radongass i Stjørdal og omegn. Det betyr at nærområdet vårt på ingen måte er radonfritt.

– Eksponering av radonverdier er et helseproblem, og ansees å ta flere liv en trafikkulykker og brann til sammen, stadfester Berg.

Enkel og billig prosess

Berg forteller at i de seneste årene har de sett en synkende trend når det gjelder publisitet angående radon. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil derfor løfte problematikken opp igjen.

– Vi etterlyser mer og bedre informasjon fra media og kommunen, som har et ansvar om å opplyse, sier Berg.

Nå som målesesongen er i gang, ønsker han å redegjøre for prosessene.

– Det er forvirring rundt prosessen, som mange tror er omfattende og dyr. Men i realiteten er det en svært enkel og billig prosess som man kan gjennomføre selv, forklarer han.

Han opplyser om at prosessen innebærer å sette opp en sporfilm i hvert oppholdsrom i de to nederste etasjene i huset. Disse skal stå i minimum to måneder under vintersesongen. I og med at det foreligger en nasjonal plan for å senke radonverdiene i norske hjem, jobbes det for at radonmåling skal være et lavterskeltilbud med fornuftige priser.

– Det koster 249,- for én sporfilm, da er analyse på laboratoriet og frakt inkludert i prisen. Du får det tilsendt i posten, setter det ut og sender det tilbake igjen når målingen er ferdig, forteller Berg.

Pliktige til å måle

Arbeidsgivere er pliktige i å måle og fremlegge dokumentasjon på radonnivået til sine ansatte, mens utleier er pliktige til å gjøre det samme overfor sin leietager. Andre ansvarlige er borettslag og kommunen.

– I borettslag er det styret som er ansvarlig for å utbedre høye verdier av radon. Vi ser ofte at enkeltbeboere begynner å måle selv, finner høye verdier og går til styret. Deretter begynner flere i borettslaget å måle. Det er derfor bedre at styret er proaktive og setter i gang målinger og eventuelle tiltak for bygget i sin helhet. Det er både billigere og gir mindre støy fra beboere, forteller Berg.

Når det gjelder kommunen har de ansvar for å måle og eventuelt igangsette tiltak for å holde radonverdiene nede i alle kommunale bygg og eiendommer.

Etterlyser folkeopplysning

Nå ønsker de å sette søkelys på radonstrålingen og avlive myten om at det ikke eksisterer radonstråling i Stjørdal.

– Problemet er stort og viktig å snakke om. Vi etterlyser mer informasjon fra kommunen og publisitet i media, som har et ansvar i å opplyse, sier Berg.

Han forteller at det er utarbeidet radonkart, men at de i hovedsak viser den gjennomsnittlige forekomsten av radon i et større område, og ikke forteller om hver enkelt husstand.

– Det er mer ment som en oppsummering av området du bor på, men det hverken friskmelder eller sykmelder et hus. Du kan ha tusenvis av becquerel i ditt hus, mens naboen har under hundre becquerel, forklarer han.

Han opplyser om at tiltaksgrensen for radon er 100 bequerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og maks grenseverdi er 200 Bq/m3.

– Mange stjørdalinger tror ikke det er noe radon i Stjørdal, men vi befinner oss faktisk i et område med mye usikkerhet. Vi har foretatt mange målinger i nærområdet, og finner forhøyede målinger i Stjørdal og omegn. Radon finnes overalt.

Slik reduseres radon

Berg forteller at tiltakene for å fjerne høye verdier av radon også er forholdsvis enkel.

– Vi har egne system for å senke radonverdiene. Det er en enkel prosess, og vi er inn og ut på en dag. Ofte kan dette gjøres enkelt ved å skape et undertrykk under bygget slik at radon ikke siver inn. Kort fortalt gjøres det ved å sette opp et lukket viftesystem som suger den radonholdige jordluften opp fra grunnen og ut av bygget, forklarer Berg.

– I nybygg foreligger det allerede i byggeforskriften et pålegg om å ha en radonmembran som sperrer gassen ute, og et brønnsystem som kan aktiveres dersom membranen på et tidspunkt skulle svikte, sier han.

Har kontroll

Leder i avdeling bygg administrasjon i Stjørdal kommune, Geir Arne Tronseth, opplyser om at de sørger for å måle alle kommunale eiendommer.

– Vi gjennomfører og følger alle tiltakene som står i rapportene våre. Enten det er å øke ventilasjonen, eller andre tiltak som står beskrevet eller er påkrevd. Ellers er alt innenfor, og våre bygg har målt under verdiene, sier Tronseth.

Les forrige sak:
Feiret 20 år med operaskole

Close