10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Rune Bjerkes spleiselag

|| ||

Antall ansatte er redusert. Denne prosessen består sikkert av en andel direkte oppsigelser, naturlige avganger og nedleggelse av avdelinger som gir lokale kunder enda dårligere service.

Eierne får sine utbytter og vel så det i takt med økt overskudd. I 2013 økte utbyttet med 1 mrd.

Kundene opplever at lånerenta har økt siste året til tross for at bankenes innlånsrenter har blitt lavere, altså bankenes rentemarginer fører til store overskudd i regnskapene.

Å innbille folk flest at eierne i denne situasjonen har bidratt i spleiselaget, er en øvelse som en er dømt til å mislykkes med.  Her hjelper det ikke med topp utdannede kommunikasjonsrådgivere. Uansett om DNB utbetaler årlige bonuser eller legger store overskudd inn i å bygge egenkapital, vil dette styrke eiernes avkastninger både på kort og lang sikt. Det er kundene som betaler dette spleiselaget gjennom unaturlig høyt rentenivå.

Konsernsjefen gjør et nummer av at DNB vokser.  Ja det skulle bare mangle i et land som flyter over av velstand og med stor befolkningsvekst.  At banken taper markedsandeler er en mye bedre indikasjon på hvordan kundene oppfatter banken. Nå snakker konsernsjefen dette ned; få lar seg imponere av denne framstillingen.

Coop Storlien artikkelnivå

Så kommer opplysningen om at overnevnte konsernsjef har resultatavhengig bonus og at lønna økte med bortimot en halv million i 2013 – i spleiseåret. Samlet lønn ligger på 7,6 mill kroner. Kommunikasjonsrådgiveren har det ikke enkelt når han skal forklare at det er naturlig at en toppsjef har «noe mer» enn andre mennesker.  På dette lønnsnivået har ikke noe sammenligningsgrunnlag med andre grupper relevans.  Grensa er passert. Med en årslønn på dette nivået er det ingen som har medlidenhet om konsernsjefen et år skulle få null i inntektsøkning. Heller ikke om han visstnok ligger lønnsmessig bak mer og mindre korrupte kollegaer i Europa.

I det totale bildet ser en kimen til en ukultur. Staten som stor eier i DNB ser verdien i å motta store eierutbytter til tross for at denne gjennom større egenkapitalkrav belastes kundene – eller mer populistisk: Folk flest.

Og hvis en konsernsjef tjener over 7 mill kroner og fortsatt er mest opptatt av lønnsøkning i takt med andre sammenlignbare: Ja hvorfor skulle han da være opptatt av lavere utlånsrenter når bonusen dermed vil reduseres?  Som storaktør i banknæringen i Norge er DNBs rentesetting retningsgivende for andre banker. Dette må være en av få næringer der tilbyderen kan prise sine produkter ut fra eget forgodtbefinnende og overse reaksjoner både

fra forbrukerombud og finansstatsråd.

Skuespillet har reprise hvert eneste år, i forkant av viktige lønnsforhandlinger for de fleste arbeidstakerne i landet. Alvorspregede toppsjefer ber lønnstakere med snittlønn på 500.000 kroner om å vise moderasjon.

MEN: Kundene har en valgfrihet: Vi har en rekke lokale selvstendige småbanker der alt overskudd forblir i nærmiljøet, der den personlige servicen ikke består av telefonsvarere, som er konkurransedyktige på pris og som setter hver enkelt kunde i sentrum.

Ved å velge bort bankgiganten i Norge bidrar en til å fjerne en del av grumset i norsk finansverden.

 

Oddvar Vigdenes

Tidligere banksjef i

Hegra Sparebank

Les forrige sak:
||
Verdens vanndag idag

Bakgrunnen for oppfordringen mener han er enkelt og klar: -Vannforsyningen blir svært […]

Close