12 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Rydder skog for korndyrking

Oddmund Morset har lang erfaring med skogsarbeid

Skogskar og tømmerhugger Oddmund Morset, utfører arbeidet med rydding av ungskogen langs gamle E6 øst for Muruvik i Malvik kommune. Skogskar og tømmerhugger Oddmund Morset, utfører arbeidet med rydding av ungskogen langs gamle E6 øst for Muruvik i Malvik kommune.

Langs gamle E6 forbi Muruvik er skogsarbeid i gang for å skape areal for nydyrking. Blandingsskog blir til vinterved. Etter hogst og bearbeiding av jorda skal byggkorn vokse i lia.

Etter passering Muruvik nordfra, forseres en lengre strekning på gamle E6 før bakketoppen viser Hommelviks sentrale bosettinger. På venstre side av veien hogges og ryddes nå blandingsskog med et større innslag av bjørk. Skogsarbeider Oddmund Morset utfører oppdraget, og han har meget lang erfaring med skogsarbeid.

– Jeg har de fleste år i yrkeslivet arbeidet i skogen. Nå tok jeg oppdraget med å klargjøre områder for opparbeidelse til landbruksformål. Det blir en del hogst før oppdyrking skal skje i lia her, sier Oddmund Morset. Arbeidet utføres manuelt med motorsag, og lastbæreren med kran står klar for bortkjøring av tømmeret. En del av ungskogen går til vedproduksjon.

– Hvilke kvaliteter som ved har ungskogen i feltet langs veien?

– Det er en god del fine bjørketrær i dette feltet, sammen med gran og or. Dette ligger derfor godt an til bearbeidelse videre for kapping, kløyving og tørking til ved. Det er Petter Haave som er grunneier på stedet. Totalt skal til sammen 30 dekar ryddes for nydyrking i lia her, sier Oddmund Morset. En kort pause i arbeidet inntas på en horisontal bjørk langs gamle E6. Om noen år spirer kornet i bakkene øst for Muruvik.

Les forrige sak:
Stenger fylkesvei

Sprengningsarbeid hindrer ferdsel

Close