10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Rypejakta på vei opp

 

 

De siste årene har utbyttet fra rypejakta blitt kraftig redusert. I jaktåret 1999/2000 ble det felt over 500 000 ryper, og i de fem etterfølgende jaktårene varierte det årlige utbytte mellom 415 000 og 482 000. I 2005/2006 ble det felt drøyt 360 000, men nedgangen fortsatte. Jaktåret 2009/2010 var det absolutte bunnåret, med et samlet utbytte på om lag 160 000 ryper.

 

I Nord-Trøndelag var utbyttet 51 prosent høyere i jaktåret 2010/2011 enn året før. I alt ble om lag 30 000 ryper felt her, og Nord-Trøndelag var dermed det fylket med flest felte ryper. Med 7 000 felte ryper var Lierne den kommunen hvor det ble felt flest ryper i hele landet. I Snåsa ble det felt om lag 5 000, noe som ga tredje plass på fellingsstatistikken, rett bak Karlsøy i Troms.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Til sammen ble 14 000 storfugl og 31 400 orrfugl felt i jaktåret 2010/2011. Det er en oppgang fra foregående jaktår på om lag 20 prosent for begge artene. 

 

I alt ble 28 900 rådyr skutt sist jaktår. Det er en nedgang på 2 000 dyr fra året før. Som de to foregående jaktårene ble flest dyr felt på Hitra i Sør-Trøndelag, med 570 dyr. I Levanger og Sarpsborg ble henholdsvis 475 og 435 dyr felt.Det ble felt 20 000 harer, 24 000 rødrev og om lag 15 000 stokkender og 15 000 grågjess i løpet av jaktåret 2010/2011.

Les forrige sak:
Augustkveld i Værnes kirke

  I forbindelse med de tragiske hendelsene 22.07  besluttet Steinvikholm Musikkteater […]

Close