4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Så på universell utforming i gatene

Da et seminar om universell utforming i sentrumsgatene ble arrangert fredag, fikk mange deltakere øynene opp for hinder i veien. Brukergrupper, funksjonshemmede, eldre, kommunens ansatte i teknisk etat og hjelpende hender fra helse- og omsorgsseksjonen satte fokus på hindringer og gode løsninger i gatene.

På seminar om Universell utforming deltok mange fra brukergrupper og kommunen.

 

Minst et 50-talls personer som deltok på kurset “Universell utforming av gaterom og bygninger” tok turen ut i Stjørdals sentrumsgater for å teste ut om den universelle utformingen er på plass. Eli Anita Fånes fra Stjørdal representerte Norges Handicapforbund denne dagen. Hun kunne fortelle om mange hindre i hverdagen ved bruk av rullestol, men ser også positive trekk med blant annet de nye taktile indikatorene ved fotgjengerfeltene.

 

-Jeg er helt avhengig av rullestol for å gjøre nødvendige ærend i sentrum og andre steder. I dag skal jeg til optiker, og daglig er det hindre i veien som gjør det ekstra utfordrende for oss som har nedsatt bevegelighet. Det er flott at det nå arrangeres slike seminar så flere, også beslutningstakere og utredere kan finne bedre løsninger, sier Eli Anita Fånes.

 

Sømfarte og noterte  
Deltakerne ute i gatene noterte seg hindre og fikk testet ut i praksis fremkommelighet. Flere fikk prøve briller med synsreduksjon (blinde). Her kom det også frem at brukergruppene, i dette tilfellet svaksynte og blinde burde vært informert om de taktile indikatorene ved gangfelt som gir varsel med retningsindikator og representerer en påkostet løsning i kommunal regi. Andre fikk ørepropper ( redusert hørsel), og noen fikk testet ut gåstol i gater og på fortau.

 

– Vi må nok gjøre en evaluering etter denne dagen. Her har det kommet fram mye nytt også for oss i kommunen, sa enhetsleder arealforvaltning etat teknisk drift Geir Aspenes, som selv deltok på befaringene sammen med Julie Bjugan fra samme etat.  Anne Marie Nessimo fra demensomsorgen, og Mona Synnøve Fremstad fra Miljøarbeidertjenesten 1 fikk begge mye nyttig ut av rundene i sentrumsgatene som de tar med seg hjem og gjerne vil utbedre gjennom dialoger med kommunen. Jarle Holan fra eldrerådet og Anne Strøm fra etat omsorg gikk i samme gruppe, og noterte seg hindre på veien mot Mindes Hus og undergangen under E14. Leder i MS-forbundet, Svein Grindstad var også med i gatene avhengig av rullestol for å komme frem.

 

Les forrige sak:
Pølsemakerne Bjørn Roar Aurheim og Bjørn Tore Eriksen sikrer produksjonen av pølser til Agrisjå. Bak betrakter daglig leder Rune Dullum arbeidet.
Legger mer produksjon til Stjørdal

Dullum Slakteri som eies av brødrene Rune og Ståle Dullum satser […]

Close