11 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Samler kulturhistorie

 

Interreg-prosjektet Husnyckeln etterlyser gjennom ”Nordens Grønne Belte” en bygning eller bebygd miljø fra tiden etter 1945 i kommunene som representerer en viktig utvikling i lokalhistorien etter denne perioden.  Målet er å få en oversikt over et utvalg kulturminner som representerer etterkrigstidens kulturhistorie i regionen.

 

Kommunen har en nøkkelrolle for å identifisere aktuelle objekter. Det utvalgte kulturminne/miljøet blir del av prosjektet som presenterer alle stedene på prosjektets hjemmeside. Dette skal gjenspeile likheter og forskjeller i regionen – som å sammenligne byggelsen ved den norske kysten og det svenske innlandet.

Kulturminner som er aktuelle for utvelgelse kan komme fra sektorer som vei/jernbane, bolig, offentlig sektor, kultur, undervisning, næringsliv, industri,kraftproduksjon, moderne landbruk/fiskeri med flere. Det kan også handle om at man har tatt i bruk nye teknikker, konstruksjoner og materialer.

Coop Storlien artikkelnivå

Tydal kommune har lagt ut dokumentene på sin hjemmeside. Nordens grønne belte er en felles profil for Midtnorden som har vokst fram ut fra behovet for samarbeid innenfor næringsliv og samfunnnsutvikling om energi og miljøspørsmål. All virksomhet som foregår innenfor Midtnorden for å sikre framtidige generasjoners velferd er en naturlig del av Nordens grønne belte.

Les forrige sak:
FOTO: Jostein Kroglund & co danser videre. Snart med Nederlandsk gjesteinstruktør.
Nye danseimpulser

  -Det nærmer seg nok et celebert dansebesøk, og vi har […]

Close