17 °C Stjørdal, NO
17/08/2018

Sangsvaner i Trøndelag

Sangsvanen trives godt med sitt nordområde vintertid i Trøndelag. Elver og åpne fjorder er yndet oppholdssted fra Trøndelag og sørover om vinteren før fuglene tar til vingene mot hekkeplassene med hovedtyngde på nordkalotten.
Nardo Bil XC90 – post
Nardo Bil XC60 – post
Nardo Bil V90 – post

Sist oppdatert

 

Sangsvane (Cygnus cygnus) har blitt en årviss vintergjest i Trøndelag. Noen få svanepar forsøker seg på hekking også i trøndelagsfylkene. De fleste tar til vingene mot nord.

Sangsvanene lever et mye mer tilbaketrukket liv en dens slektning knoppsvane. På hekkeplassene sine er sangsvanene svært sky. I Norge finnes mesteparten av hekkebestanden i Finnmark og Troms, med en del par også i Nordland og Trøndelag. Spredte hekkefunn er gjort så langt sør som i Østfold, og den ventes å bli stadig mer vanlig også i Sør-Norge ettersom stadig flere fugler hekker langt sør i Sverige.

Franzefozz mai18 banner

Vil ha vinteråpne vann og elver
Sangsvanen som i vinterhalvåret må betraktes som en vintergjest i Trøndelag, beiter mest på bunnplanter, og foretrekker derfor grunne innsjøer med mye vegetasjon eller åpne elver med rennende vann. I sommerhalvåret velger arten ofte mindre vann i skoglandskap. Ettersom isen legger seg på vann ved hekkeplassene lengre nord, trekker svanene lengre sørover og gjerne med nordgrense Trøndelag på vinteren. Svanene finner den næring de trenger vinterstid i kystnære strøk i Norge. Blant annet er spillkorn på åkrer føde for arten. Vinterbestanden er mange ganger større enn den sparsomme hekkebestanden. Også lengre sør i Norge er vinterbestanden stor, og i Øyeren i Akershus kan over 1000 sangsvaner samle seg på forvinteren før isen legger seg. Ofte finnes svanene på isfrie ferskvannslokaliteter, men de kan også klare seg godt i beskyttede saltvannsbukter med god bunnvegetasjon. Som lokale biotoper nevnes Halsøen, Sandfærhus Vikan, Hellstranda, Billedholmene og rundt fjordarmene ellers. Når isen går på ferskvann og i elver, er de første fuglene på trekk til hekkeområdene nord i Norge, Sverige og Finland igjen. For Sangsvanene finnes ingen landegrenser slik vi kjenner dem!

Les forrige sak:
I.L. Fram blir uten klubbhus en tid framover. Lagets leder Rolf Ch. Berg ser litt betenkt ut der han står i døråpningen til et brann- og vannskadet klubbhus.
Klubbhuset sterkt brannskadet

  SKATVAL: IL Fram går inn i et nytt år med […]

Close