12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Sangsvaner i Trøndelag

Sangsvanen trives godt med sitt nordområde vintertid i Trøndelag. Elver og åpne fjorder er yndet oppholdssted fra Trøndelag og sørover om vinteren før fuglene tar til vingene mot hekkeplassene med hovedtyngde på nordkalotten.

 

Sangsvane (Cygnus cygnus) har blitt en årviss vintergjest i Trøndelag. Noen få svanepar forsøker seg på hekking også i trøndelagsfylkene. De fleste tar til vingene mot nord.

Sangsvanene lever et mye mer tilbaketrukket liv en dens slektning knoppsvane. På hekkeplassene sine er sangsvanene svært sky. I Norge finnes mesteparten av hekkebestanden i Finnmark og Troms, med en del par også i Nordland og Trøndelag. Spredte hekkefunn er gjort så langt sør som i Østfold, og den ventes å bli stadig mer vanlig også i Sør-Norge ettersom stadig flere fugler hekker langt sør i Sverige.

Vil ha vinteråpne vann og elver
Sangsvanen som i vinterhalvåret må betraktes som en vintergjest i Trøndelag, beiter mest på bunnplanter, og foretrekker derfor grunne innsjøer med mye vegetasjon eller åpne elver med rennende vann. I sommerhalvåret velger arten ofte mindre vann i skoglandskap. Ettersom isen legger seg på vann ved hekkeplassene lengre nord, trekker svanene lengre sørover og gjerne med nordgrense Trøndelag på vinteren. Svanene finner den næring de trenger vinterstid i kystnære strøk i Norge. Blant annet er spillkorn på åkrer føde for arten. Vinterbestanden er mange ganger større enn den sparsomme hekkebestanden. Også lengre sør i Norge er vinterbestanden stor, og i Øyeren i Akershus kan over 1000 sangsvaner samle seg på forvinteren før isen legger seg. Ofte finnes svanene på isfrie ferskvannslokaliteter, men de kan også klare seg godt i beskyttede saltvannsbukter med god bunnvegetasjon. Som lokale biotoper nevnes Halsøen, Sandfærhus Vikan, Hellstranda, Billedholmene og rundt fjordarmene ellers. Når isen går på ferskvann og i elver, er de første fuglene på trekk til hekkeområdene nord i Norge, Sverige og Finland igjen. For Sangsvanene finnes ingen landegrenser slik vi kjenner dem!

Les forrige sak:
I.L. Fram blir uten klubbhus en tid framover. Lagets leder Rolf Ch. Berg ser litt betenkt ut der han står i døråpningen til et brann- og vannskadet klubbhus.
Klubbhuset sterkt brannskadet

  SKATVAL: IL Fram går inn i et nytt år med […]

Close