-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Satser millioner på drikkevann

– Ambisjonene våre på dette området er høye, sier ordføreren

Det investeres betydelig for å sikre godt drikkevann i Selbu. 116 millioner kroner er investert de siste fire årene, og fem nye renseanlegg er etablert. Ordfører Ole Morten Balstad ved det nye Fossen-anlegget langs Selbustrand. Det investeres betydelig for å sikre godt drikkevann i Selbu. 116 millioner kroner er investert de siste fire årene, og fem nye renseanlegg er etablert. Ordfører Ole Morten Balstad ved det nye Fossen-anlegget langs Selbustrand.

Selbu kommune bruker titalls millioner kroner for at bebyggelsen rundt Selbusjøen skal sikres rent drikkevann. Samtidig skjer avløpsrensing i deler av Nea-vassdraget og rundt Selbusjøen med topp moderne løsninger innen renseteknologi.

Blant annet har Fossan renseanlegg langs Selbustrand fått en moderne oppgradering.

– Her ved Fossan hadde Selbu kommune med tilknyttede boliger og Peder Morset Folkehøgskole stående i drift et renseanlegg fra 1976. Dette hadde gammel renseteknologi med klare mangler på de kravspesifikasjonene vi stiller til et slikt anlegg. Nå får vi som resultat en renere og bedre vannkvalitet i Selbusjøen, sier en fornøyd ordfører Ole Morten Balstad i Selbu.

116 millioner

Selbu kommune har investert cirka 116 millioner kroner i rensetiltak og bedring av vannkvalitet de siste fire årene. Rørsystemer er oppgradert og totalt fire høydebasseng for drikkevann er etablert. Kommunen har også i sine anlegg valgt å satse på moderne renseteknologi.

– Nå har vi etablert og satt opp fem nye renseanlegg. Disse har optimale løsninger for rensing av kloakk og avløpsvann. Dette er betydelige løft i investeringsbudsjettet for oss i kommunen, men vi vet at på sikt er dette vel anvendte penger. Finansiering skjer ved at hver enkelt husstand får økt sin vann- og avløpsfaktura slik at alle innbyggere er med på finansieringen av løftet. Et av delmålene er at oppgradert infrastruktur skal gi økt bosetting og bolyst i Selbu, sier ordfører Ole Morten Balstad.

Skal investere enda mer

– Er oppgraderingene nå optimale og vil investeringene avta?

– Ambisjonene våre på dette området er høye. Derfor har vi satt opp et budsjett for VVS-rensing og drikkevann i hele kommunen med 40 millioner kroner ekstra de nærmeste årene. Vi har kommet langt, men dette arbeider skal videreføres slik at vi sikrer godt og helsefremmende drikkevann for folk og dyr også i årene som kommer. Blant annet er det flere gårder med husdyr og melkekyr som krever god vannkvalitet. Drikkevann kommer fra kilder som Dragsjøen, Innbygda, grunnvannskilder og Draksten får sitt drikkevann fra Selbusjøen. Blant annet skifter vi ut flere gamle rørsystemer. Flere tiltak gjøres for å stoppe avrenning av urenset sigevann eller kloakk ut i vassdrag, forklarer ordfører Ole Morten Balstad.

Les forrige sak:
Deler av Stokkhaugan og Husbykleiva var uten vann

Hundrevis av boliger var rammet

Close