18 °C Stjørdal, NO
21/07/2019

Sau tatt av bjørn like ved skisenter

Søkte om fellingstillatelse, men fikk avslag igjen

Dette sauekadaveret ble funnet omtrent en kilometer fra Grova skisenter natt til onsdag. (Foto: Privat) Dette sauekadaveret ble funnet omtrent en kilometer fra Grova skisenter natt til onsdag. (Foto: Privat)

Natt til onsdag ble det funnet en sau drept av bjørn omtrent en kilometer unna Grova skisenter i Meråker. Kommunen har søkt om fellingstillatelse, men fått nei.

Omtrent en kilometer fra skistadion i Grova, i retning Gammelseterhaugen, ble det funnet et sauekadaver natt til onsdag. I samme område ble det også funnet et eldre kadaver. Umiddelbart sendte kommunen søknad til Miljødirektoratet om fellingstillatelse på bjørn.

Nytt område

– Skadeområde er på nordsiden av Meråker. Det er startet sanking, men ennå er det igjen cirka 100 søyer med lam, samt kjøttfe på utmarksbeite. Med bakgrunn i at Meråker kommune ligger i et beiteprioritert område i forholdet til bjørn ønsker vi at skadevolder tas ut. Videre begrunnelse er dyr som fortsatt er ute på beite, samt i forhold til forebyggende tiltak ovenfor reindrift og for bufe på utmarksbeite kommende sesonger. Videre vises det til skadehistorikk på bufe i Meråker kommune tidligere denne sesongen, samt foregående sesonger, skriver utmarkskonsulent Anne Haneborg i kommunens søknad.

59 sauer tatt i Meråker

I Meråker kommune er det registrert 59 sauer drept av bjørn, gjenfunnet mellom 5. juni og 12. september. Av disse er elleve påvist etter 1. august, hvorav en i september. Det hovedsaklige skadeområdet gjennom sommeren har vært sør for E14 og av de registrerte kadaverfunnene påvist tapt til bjørn, så er seks av skadene, inkludert kadaverfunnet fra 12. september, spredt over et område nord for E14.

Kun Fosen som får tillatelse i Trøndelag

Søknaden om fellingstillatelse ble sendt onsdag, og torsdag kom det avslag fra Miljødirektoratet. De har tidligere i år vedtatt en kvote for betinget skadefelling for de aktuelle regionene på tre bjørner. Denne ble senere utvidet med to bjørner. Tidligere i år, i april, ble det felt en bjørn i Meråker og en i Midtre Gauldal. Som kjent er det felt to bjørner i Selbu og Tydal de seneste ukene. Det gjør at det står igjen en bjørn på kvoten, skriver Miljødirektoratet. I et brev datert 11. september har Miljødirektoratet begrenset området hvor den femte og siste bjørnen kan felles til region 7 (Nordland), region 8 (Troms og Finnmark) og et avgrenset område på Fosen.

– Miljødirektoratet viser til det i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) i 2018 er registrert like mange døde bjørner, hvorav 1 binne, som for hele Norge i henholdsvis 2016 og 2017. Dette er et omfattende uttak i regionens bjørnebestand. Miljødirektoratet viser videre til at skadefelling kun skal iverksettes om formålet ikke kan nås på en annen tilfredsstillende måte, selv om vilkår om skadepotensiale anses oppfylt. I denne vurderingen skal prinsippet om geografisk differensiering vektlegges. I sluttet av beitesesongen vil nedsanking utgjøre et reelt alternativ til felling, selv utenfor rovviltprioriterte områder. Det aktuelle området er ikke prioritert til bjørn, men prioritert til jerv. Miljødirektoratet viser i forbindelse til dette til at gjennomsnittlig hovedsankedato for sau i Norge er 10. september og at søker viser til at sanking pågår i det aktuelle området. Miljødirektoratet vurderer på bakgrunn av dette at formålet, å forebygge eller avverge skade, kan nås på en annen måte enn ved skadefelling. I denne vurderingen er også kjent avgang av bjørn i regionen vektlagt, heter det i avslagsbrevet fra Miljødirektoratet.

Ren Røros Lesmer mobil

 

Les forrige sak:
Modeller fra Spenst viste moter fra Nicco.
Sprek versjon av damenes aften

Se flere bilder fra moteshowet her :)

Close