-1 °C Stjørdal, NO
28/03/2020

Selbu Inn på tunet

FOTO: Landbruksminister Lars Peder Brekk har merket seg innsatsen i Selbu. (Torbjørn Tandberg)
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Selbu kommune er ny Inn på tunet-løft kommune i Sør-Trøndelag. Kommunen har søkt om midler for å videreutvikle sitt arbeid med Inn på tunet med særlig fokus forebyggende helsearbeid.

 

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Kommunen har i dag et samarbeid med Sletnan gård, melder Sør-Trøndelag Fylkeskommune på sine hjemmesider. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut hvilke 27 kommuner som blir nye Inn på tunet-kommuner i 2011. Sammen med runden i 2010 da 37 kommuner ble valgt ut, har nå nærmere 65 kommuner status som Inn på tunet-kommuner.

Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper, i hovedsak tjenestetilbud i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. I dag er det slike tilbud på om lag 850 gårder spredt rundt i hele landet.

– De utvalgte kommunene representer en spennende bredde både med hensyn til innhold i og innretning av prosjektene. Her er det store sentrale kommuner med stort marked for Inn på tunet tjenester og mindre distriktskommuner der hensynet til arbeidsplasser betyr mye, sier Brekk og Navarsete.

– En levende gård gir et mangfold av muligheter, aktiviteter og meningsfylte arbeidsoppgaver. Idéen med Inn på tunet er å ta alle landbrukets ressurser i bruk – menneskelige som materielle. Landbrukets ressurser skal brukes til det beste for storsamfunnet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Et gardsbruk kan dekke nødvendige behov i et samfunn der flere og flere – i alle aldre – trenger tilpassete og tilrettelagte tilbud i form av opplæring, rehabilitering fra sykdom, arbeidstrening – eller noe så enkelt som å finne meningen med livet og tilhørighet i samfunnet, sier Brekk, som peker på at det er mange sterke og oppløftende historier om resultatene. – Mange, ikkje minst barn og unge, har opplevd personlig vekst, trivsel, fått framtidstro og ikke minst knyttet nære og gode band til garden, skogen, dyra og vertskapet på sin Inn på tunet-gard, sier landbruks-og matminister Lars Peder Brekk.

88 kommuner søkte om å bli Inn på tunet-kommune i 2011. Inn på tunet-løftet er en 3- årig satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Formålet er å forankre og styrke Inn på tunet i kommunenes plan- og strategiarbeid, og finne gode, tverrsektorielle samarbeids­former og modeller i tjenesteutviklingen. Videre skal løftet bidra til å styrke kommunenes kompetanse om Inn på tunet tilbud og tjenester og gi økt verdiskaping for landbruket.

Frosta er som eneste kommune i Nord-Trøndelag med på prosjektet.

Les forrige sak:
Belinda Braza, årets ambasadør for Dansens Dager - Foto Christian Vinculado Tandberg
Hommelvik-dans til finale

  I år hadde Dansens Dager samarbeidet med Landslaget Fysisk Fostring […]

Close