16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Selbu og Stjørdal pionerer

- Ny teknologi åpner nye muligheter for større trygghet hjemme, sier IT-leder i Værnesregionen, Elin Wikmark Darell og prosjektkoordinator Solrunn Hårstad.

 

– Det handler om ny teknologi som setter oss i stand til å håndtere eldrebølgen på en bedre måte. Vi snakker om døralarmer og fallalarmer. Dersom beina skulle svikter og en person faller, vil en alarm umiddelbart melde fra til hjemmetjenesten som tar affære for å komme til unnsetning.

Vi snakker for eksempel om en fallsensor, bevegelsessensor, dørsensor, vannsensor eller temperatursensor. Det kan være at noen glemmer å lukke vinduer; noe som kan føre til sterkt temperaturfall. Sensoren vil da fortelle når temperaturen kommer under et bestemt nivå.  

Det handler i mange tilfeller om å være tidlig ute for å unngå alvorlige konsekvenser. Her får vi hjelp fra teknologien,  for å skape best mulig trygghet til de som bor hjemme.

Dette er alarmer som går direkte til pasientjournalen via nettbrett og PC’er og med all nødvendig informasjon om navn og adresse. Vi samarbeider med Visma som er ledende leverandør av programvare for omsorgssektoren. Målet er å skape størst mulig trygghet, og økte kvaliteten på tjenesten.

Hellsenteret uke 25 mobil

Det er en kamp om tida og ressursene i helsevesenet. Dette hjelpemidlet vil være et bidrag til å takle den store eldrebølgen som kommer i de neste årene.

Folk kan få en sensor på håndleddet som utløses ved fall. Dørsensorer varsler om noen beveger seg utendørs på uegnet tidspunkt. Alle disse innretninger blir styrt etter folk sine ønsker og behov. Teknologien gjør det lettere å få behandling til de som trenger det der og da.

Trygghet er helt avgjørende for at eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge som mulig. Teknologien bidrar til å skape trygghet.

Snu tankesettet
Tradisjonelt har vi tenkt på tre faser for eldre:
1) De bor hjemme og klarer seg på egen hånd uten hjelp.
2) De bor hjemme, men mottar grader av hjelp for å klare seg hjemme.
3) De kan ikke bo hjemme, men må få et annet offentlig tilbud.
Vanligvis starter vi på 1) og ser gangen mot 3), sier prosjektkoordinator Solrunn Hårstad, som heller vil snu denne tankegangen:

– Hva kreves for å gå fra 3) til 2)? Hva kreves for å flytte tilbake til egen bolig fra et offentlig tilbud og klare seg på egen hånd med litt hjelp?
– Hvis du bor hjemme og mottar hjelp; hva kreves for at de skal være mer selvhjulpen?
Norge har for liten arbeidsstyrke til å ta seg av alle eldre på tradisjonelt vis. Derfor er Selbu og Stjørdal kommuner nå piloter i et pionerprosjekt for å prøve ut sensorteknologi som døralarmer og fallsensorer. Dette skaper en helt ny hverdag med direkte informasjon umiddelbart. Det erstatter dagens ordning der en person faller; eventuelt kan varsle via telefon/mobil eller må vente – kanskje i det uvissse – på hjelp.

Det er IT-samarbeidet i Værnesregionen som prøver ut dette først og har plukket ut Selbu og Stjørdal som pilotkommuner.

Brukere
– Kreves det noen form for kunnskap for å nyttegjøre seg denne teknologien?
– Nei, det gjør det i utgangspunktet ikke. Den skal være tilgjengelig for absolutt alle, sier Elin Wikmark Darell.
– Hvem deltar i pilotprosjektet?
– Vi har plukket ut tre boliger i Selbu og åtte boenheter i Stjørdal. Her vil beboerne få den nødvendige teknologi som sikrer trygghet døgnet rundt hele uka fra søndag kveld til neste søndag kveld. Hele poenget er at brukerne skal kunne bo lenger hjemme og være trygg i sin egen leilighet. De som er med i prosjektet mottar hjemmetjeneste fra før.

– Hvordan kom dette prosjektet i stand?
– Dette har vi snakket om lenge og tenkt velferdsteknologi et par år i et samarbeid med Helse der IT har presset på. Vi ferdes i mange spennende seminar og møter leverandører av nye løsninger. Ledelsen på Etat Omsorg er opptatt av å finne gode løsninger til det beste for innbyggerne.

Men vi har følt at det har ikke vært modent før nå. Vi trenger en leverandør av programvare som kan håndtere alarmer og teknologi; lagre informasjon i elektroniske pasientjournaler. Det er krav til sikkerhet og dokumentasjon. Vi har god dialog med Visma som er leverandør av journalsystemet til Værnesregionen.  Vi har fått det tilbudet vi trenger fra Visma som utvikler den nødvendige teknologi. Det er helt avgjørende for oss at all informasjon automatisk lagres i journalsystemet, poengterer Elin Wikmark Darell.

– Vi er piloter for Visma og Telenor Objects som har besøkt oss hyppig. Vi er med å brøyte vei som de første i Norge i dette samarbeidet, for å få sensoropplysningene direkte inn i journalen. Ingen store norske byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger eller Drammen har så langt fått dette på plass. Selbu og Stjørdal viser veg!

Alle kommuner i NT kjører Visma sitt journalsystem. Gjennom samarbeid står vi sterkere for å gå i front og finne nye løsninger. Vi ser behov som dagens teknologi ikke løser. Da gjelder det å finne de rette løsningene. Det har Visma gjort som en del av sin omsorgsløsning. Nå har de videreutviklet løsninger slik at folk trygt kan bo lenger hjemme, sier Solrunn Haarstad.

Samtale på video
Ved siden av trygghet er ensomhet en del av virkeligheten som Adressa gjorde til et hovedoppslag sist mandag. Nå kan folk få en interaktiv skjerm som gjør det mulig å gjennomføre en samtale på video. Det er lagt opp med ikoner som gjør det enkelt å gå inn på de enkelte valgene.

Prosjektet har allerede vakt oppmerksomhet og blitt omtalt av NRK. Denne teknologien er veldig avgjørende for den nye samhandlingsreformen som stiller større krav til hjelp i hjemkommuner. I løpet av året starter Værnesregionen med å ta i bruk dette for sine kommuner.

Helse – Norge opplever et sprik mellom de som tar utdanning innenfor omsorgsyrkene og det økende behovet for pleie. Dette gjelder ikke bare eldre mennesker, men også yngre mennesker som av ulike årsaker har fått et hjelpebehov. Værnesregionen har utviklet god kompetanse i jakt på nye løsninger. Nå gjelder det å bygge en driftsorganisasjon for å bruke den nye teknologien på beste måte.

– Dette har vi trua på, sier Elin Wikmark Darell og Solrunn Haarstad.

 

 

Les forrige sak:
Miguel Borrego selger sitt spisested Dali langs Kjøpmannsgata, vis a vis Rema 1000. Alt av inventar følger med på kjøpet, sier mannen med spanske aner.
Miguel vil selge Dali

  Innehaver Miguel Borrego (46) har spanske aner, og har tilbudt […]

Close