18 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Selger idrettstomt til RBK

BYGGER NY HALL: Utbyggerne av ny idrettshall på Sveberg får kjøpe tomta av Malvik kommune som skal samarbeide om parkeringsområde der ABRA-hallen nå gjenreises.

 

Kommunestyret hadde tidligere gitt RBK og MIL en lånegaranti og mandag fulgte de opp med å vedta salg av den gamle ABRA-halltomta.

Spleiselag eller samarbeid
Tomta som nå skal selges ligge på Sveberg, like inntil Stavsjøen og et mye benyttet utfartsområde. Brukerne av den gamle hallen, skiløypene og turterrenget har i flere år klaget på standarden når det gjelder parkeringsplassene i området.

 

– Ved store arrangement i hallen og utfartsdager har det vært parkert biler helt ned til rundkjøringa ved bygningene til Malvik E-verk, forklarte ordfører Terje Granmo.
Han og det rød/grønne flertallet ville derfor ha med et punkt om at kommunen og utbyggerne spleiser på opparbeidelse og vedlikehold av en større parkeringsplass i området med fast eller annet tilfredsstillende dekke.
Den borgelige opposisjonen ba om et gruppemøte før behandling av saken og kom etter vel femten minutter tilbake med et motforslag hvor de mente at et samarbeid om parkeringsplass og vedlikehold var på sin plass.
Dette forslaget falt og det opprinnelige forslaget ble enstemmig vedtatt med 30 stemmer da M.I.L. leder og kommunestyrerepresentant Per Walseth (H) erklærte seg innhabil i saken.

Coop Storlien artikkelnivå

Kostbart makeskifte
I forbindelse med etablering av slakteri på Sveberg ble det i 2006 inngått en avtale med grunneier Harald Kringhaug i Brattalia som blant annet omfattet nye veg til hans eiendom fra Sveberg. Inntil slik veg stod ferdig utbygd skulle kommunene betale Kringhaug et månedlig beløp på kr 10.000,-
Nå har avtalen vart i over seks år og ingen veg har blitt bygd. Kommunestyret ble derfor framlagt en ny avtale som skulle gi Kringhaug kr 180.000,- i kompensasjon for manglende kommunal gjennomføring.
Rådmann Kristian Rolstad orienterte de folkevalgte og beklaget at prosessen hadde tatt så lang tid, men at ting nå var i gang og nye planer for veg og ferdigstillelse var på tur gjennom den byråkratiske kverna.
En av utfordringene er at vegvesenet planlegger ny 4-felts motorveg i området og at en ny veg fram til Brattalia måtte sees i sammenheng med dette. Det er også vurdert å bygge en slik veg i samarbeid med vegvesenet som anleggsveg i området.

Ikke alkohol på kjøpesenter
I forbindelse med revisjon av gjeldende forskrift for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke for Malvik kommune foreslo Høyres Eugen Sørmo at det skulle være tillatt å skjenke alkohol også fra kjøpesentrenes serveringssteder.
Forslaget ble nedstemt etter en liten debatt der både SV og KRF ytret seg kraftig i mot en slik ordning. Fra kommunestyrets talerstol ble det hevdet at det på et kjøpesenter ferdes mange barn og unge, og med alkoholsalg på serveringssteder ville det blitt som på en strandbar i syden.

 

 

Les forrige sak:
- Ny teknologi åpner nye muligheter for større trygghet hjemme, sier IT-leder i Værnesregionen, Elin Wikmark Darell og prosjektkoordinator Solrunn Hårstad.
Selbu og Stjørdal pionerer

  - Det handler om ny teknologi som setter oss i […]

Close