10 °C Stjørdal, NO
21/09/2020

Sendte over 10000 brukerdoser morfin hjem til Stjørdal fra Spania

Anket fengselsstraff, men fikk ikke medhold

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Stjørdalsmannen i 40-årene ble i desember i fjor dømt til fengsel i tre år og fire måneder for smugling av 1047 tabletter morfin. Mannen anket dommen, men nå har Frostating lagmannsrett kommet fram til samme dom.

Det var i august i 2018 at stjørdalingen fikk utskrevet morfintabletter fra en lege i Spania.

– Han visste at den mengden tabletter han hentet ut på apoteket i Spania var for stor til at han fikk ha dem med seg til Norge lovlig. Han valgte da å legge tablettene i en konvolutt og sende dem i posten – adressert til seg selv på sine foreldres adresse. Han visste at det ikke var lov å sende narkotiske tabletter fra Spania til Norge på denne måten, het det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Stjørdalsmannen anket både straffeutmålingen og bevisvurderingen, men det siste ble nektet fremmet for lagmannsretten.

I sin anke anførte mannen at han hadde utviklet stor toleranse, og at tablettene var ment til eget bruk i fire-fem måneder fram til han kunne bli deltaker i et rehabiliteringsprosjekt.

I lagmannsrettens er det vist til en vurdering fra sakkyndig som har omregnet mengden tabletter til antall intravenøse rusdoser. Totalt inneholdt de 1047 tablettene 157609 milligram morfin, noe som tilsvarer 10507 rusdoser.

– Det blir ikke riktig å ta hensyn til toleranse ved vurderingen av mengde. Den straffbare handlingen blir etter lagmannsrettens oppfatning ikke mindre alvorlig fordi om den som innfører rusmiddelet har utviklet stor toleranse og behøver større doser for å oppnå ønsket effekt av morfinen. Spredningsfaren vil være den samme uavhengig av toleranse. Det er i rettspraksis lagt til grunn at oppbevaring og innførsel av ulike typer rusmidler bør bedømmes så likt som mulig, heter det i dommen fra Frostating lagmannsrett.

De konkluderer med at passende straff er fengsel i tre år og fire måneder, – det samme som Inntrøndelag tingrett kom fram til. Eneste endring fra den dommen er at idømt bot på 7500 kroner bortfaller.

Les forrige sak:
Ønsker fleksible åpningstider ved legekontoret

Politikerne ville vurdere å opprette egen legevakt

Close