16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Senker prisen og gir plass til flere

Kimensommer utvider tilbudet og lover bedre kvalitet

Vannpistolskyting var en højdare under fjorårets Kimensommer. Nå er det snart klart for årets sommertilbud. Vannpistolskyting var en højdare under fjorårets Kimensommer. Nå er det snart klart for årets sommertilbud.

Kimensommer blir 300 kroner billigere i uka. Samtidig utvides tilbudet slik at 20 flere barn har mulighet til å være med. Det er forslagene fra rådmannen i forkant av årets Kimensommer.

Fjorårets Kimensommer, som var sommertilbudet for barn i småskole, gikk 60.000 kroner i underskudd. I tillegg at etat oppvekst bruker 150.000 kroner på tilbudet har også kommunestyret bevilget 200.000 kroner til årets tilbud. Årets tilbud skal gå i balanse, mener rådmannen som presenterer tilbudet i en politisk sak for komite levekår. I fjor var tilbudet planlagt ut fra tre grupper med 20 barn i hver. Nå ønsker rådmannen å utvide dette.

– Tilbudet består av inntil 4 barnegrupper på til sammen 80 barn. Hver gruppe vil ha en fagarbeider, en assistent og 2 ungdommer i sommerjobb. I tillegg vil barne- og avlastningsboligen stille med en person for barn som normalt skulle hatt et tilbud hos dem. Stjørdal voksenopplæring stiller også med 4 voksne elever som skal arbeide med barn. I tillegg kan de stille med 2-3 personer som kan gjøre praktiske oppgaver på kjøkken, rydde osv, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Påmeldingen så langt viser at de to første ukene av tilbudet, uke 26 og 27, er de to klart mest populære. Henholdsvis 50 og 63 var påmeldt de to ukene pr. 24. april. De to siste ukene, 31 og 32, har foreløpig bare 18 og 16 påmeldte barn.

– I budsjettet for Kimensommer 2019 er det lagt til grunn 4 grupper de første ukene, deretter 2 grupper. Inntektssiden er avhengig av hvor fulle gruppene blir, og er derfor et usikkerhetsmoment. Vi forventer likevel flere påmeldte fram mot fristen 10. mai, skriver rådmannen.

Åpningstiden for årets Kimensommer utvides med en time hver dag, prisen går ned fra 1.500 kroner til 1.200 kroner i uka, og ikke minst skal kvaliteten bedres fra i fjor.

– For å heve kvaliteten på tilbudet planlegges det i år en egen opplæringsdag for de som skal jobbe på Kimensommer. Erfaring fra i fjor viste at det var ulikt hvor aktive de ansatte var i å sette i gang leik. Dette kan skyldes usikkerhet eller mangel på kompetanse, og en dag med opplæring i aktiviteter og presisering av forventninger vil bidra til et jevnere nivå på ansatte, heter det i informasjonen fra rådmannen.

Som navnet tilsier er Kimen kulturhus base for Kimensommer, men i år vil den første uka ha base ved Fosslia Fjellhall. Dette på grunn av at landsmønstringen for UKM skal arrangeres i Kimen den uka.

 

Les forrige sak:
HELSVENSK: Avstanden til Sundsvall, Åre og Riksgrensen er på plass på skiltet, men lokalpolitiker Eline Lello fra Meråker savner selvsagt Meråker på informasjonsskiltet ved E14.
– Her mangler det et stedsnavn

Lokalpolitiker i Meråker irritert over å være utelatt

Close