7 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Sesongstart med plassmangel

 

‐I år har vi nådd taket av hva vi kan ha av turnere, sier leder Jostein Listou.

Snekker’n Boligmesse

–       Vi kunne fylt Fjellhallen hver kveld hele uka, men i stedet må vi si nei til mange som har lyst til å begynne på turn. Idrettslagene i dalføret må tenke på å bygge en basishall.

 

Flere kan gå sammen om hall

Turngruppa har vokst jevnt over flere år. Hver høst kjøres det inntak for nye medlemmer etter ”førstemann til mølla‐prinsippet”. I tidligere år har det vært mulig å søke seg inn på alle partiene, men i år måtte inntaket begrenses.

‐ Vi har ikke hatt noen ledige plasser til jenter som går i 3. – 5.‐klasse. På den ene siden er det veldig bra at nesten alle har valgt å fortsette på turn etter sommerferien, samtidig så får vi stadig spørsmål fra foreldre som har jenter som har veldig lyst til å begynne å turne.

 

Skal Turngruppa få mer hall-tid må andre aktiviteter flytte ut av Fjellhallen, men i dag har ikke Stjørdal noen alternative haller å tilby. Da den nye Stjørdalshallen ble bygget håpet alle at den ville gi plass til alle idrettene i dalføret. I stedet ser en at aktivitetsveksten er større enn det en har planlagt for.

‐ Vi som driver med turn kan ikke skvise noen ut av hallen, det ville være helt galt. Vi har heller ikke økonomi til å bygge en turnhall, selv med støtte fra Turnforbundet. I stedet vil vi utfordre alle idrettslagene i dalføret til å begynne å tenke på å få bygget en basishall, dvs. en hall som er tilrettelagt for flere idretter enn det en tradisjonell idrettshall er. Hvis vi kan få til et spleiselag mellom idrettslagene, særforbundene, kommunen og fylkeskommunen vil dette bli et kjempeløft for idretten i Stjørdal, sier Listou.

 

Fakta om Stjørdals-Blink Turngruppe:

– 12 turnpartier

– Aldersspenn fra førskole til pensjonistalder

– 23 trenere

– All aktivitet er i Fosslia Fjellhall

– http://stjordalsblinkturn.wordpress.com

 

Fakta om basishall (fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds

nettsider)

Idrettens basishall er en treningshall med permanent oppmontert utstyr, samt et stort utvalg

av matter og skumapparater. Den egner seg for trening av grunnleggende og

viderekommende ferdigheter innen de aller fleste idretter. Hallen må tilpasses de lokale

forhold og behov.

Les forrige sak:
Tre flotte representanter for idrett. Alltid blid og positiv. Fv. Markus Nordgård Fossland, Thea Leirfall Bremset og Hermann Holm Strand.
Mye flott idrett på Øverlands Minde

  Fra Stjørdal og omegn var det 9 utøver i klassen […]

Close