8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Setter inn nye tiltak – Slipper ikke inn gjester etter klokken 21.00

Forlengelsen gjelder fra dags dato og til og med onsdag 16. juni.

Illustrasjon koronavirus. (Foto: Daniel Roberts/Pixabay)

Fredag ble det vedtatt å forlenge midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik kommune. 

Forlengelsen gjelder fra dags dato og til og med onsdag 16. juni. 

Serverings- og skjenkesteder 

 • Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
 • NYTT: Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke slippe inn gjester etter klokken 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre klokken 22.00. Konsum av utskjenketalkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • Alkoholholdig drikk kan kun serveres i forbindelse med middagsmåltid, det vil si minimum hovedrett.
 • Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Kollektivreiser og bruk av munnbind 

 • Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosje og registrering av reisende 

 • Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren går ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand.
 • Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre 

 • Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikt til bruk av munnbind 

 • Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på følgende steder:

–          i butikker

–          i fellesarealene på kjøpesentre

–          på serveringssteder med og uten skjenkebevilling

–          i tros- og livssynslokaler

–          i lokaler for kultur-, sports og fritidsaktiviteter

 

 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder ikke plikten utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Avstandskrav på treningssentre og fysikalske institutt og lignende 

 • Private treningssentre, fysikalske institutt og lignende kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst to meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

Påbud om registrering av kunder ved treningssentre

 • Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Begrensning av antall personer på privat arrangement på offentlig sted 

 • Selv om kravene til avstand i nasjonal koronaforskrift § 13c blir oppfylt, er maksimalt antall deltagere på privat arrangement i offentlig leid lokale/på offentlig område maksimalt 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs.
 • NYTT: Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med en dose i minst tre uker, og de som har hatt koronasykdom de siste seks månedene.
 • Definisjon av privat arrangement fremgår av den nasjonale covid-19 forskriften, § 13.

Påbud om hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

Anbefalinger

Rådmannen vil understreke viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune til enhver tid følger gjeldende forskrifter samt nasjonale og lokale råd. Rådmannen understreker viktigheten av at Malviks innbyggere er lojale i forhold til å:

–  begrense antall ukentlige sosiale kontakter ut over egen husstand til et minimum

– begrense unødige reiser over kommunegrensen i størst mulig grad

Les forrige sak:
Driverne av restauranten Einberget, Anne-Berit Hagen Auran og Ola Hagen Auran, hadde hendene fulle fredag. Foto: Henrik Skaufel
Restauranten har hatt gjester fra hele landet: – Det er litt ufattelig at de kommer hit

Anne-Berit Hagen Auran og Ola Hagen Auran har hatt hendene fulle

Close