-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Setter vold i hjemmet på dagsordenen

Eva Eilertsen vil at det skal bli enklere å varsle om vold i hjemmet

Eva Eilertsen håper gjennom Trygghetsuken å få formidlet at det skal bli enklere å varsle om vold i hjemmet. Eva Eilertsen håper gjennom Trygghetsuken å få formidlet at det skal bli enklere å varsle om vold i hjemmet.

Tusenvis av personer i Værnesregionen er blitt eller blir utsatt for vold i hjemmet. Neste uke går kommunene sammen om å sette vold i hjemmet på dagsorden gjennom å arrangere ”Trygghetsuka”.

– Formålet med Trygghetsuka som starter mandag 23. november er at innbyggere, ansatte og frivillige skal få økt bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, hvilke type vold man utsettes for og konsekvenser, sier Eva Eilertsen SLT-koordinator og miljøterapeut i Meråker kommune.

Vold i nære relasjoner er et stort problem med antatt høye mørketall. Det anslås at hele 1752 barn og unge i regionen er eller vil bli utsatt for vold fra en forelder i oppveksten. Blant voksne antar man at 1151 kvinner og 257 menn utsettes for alvorlig partnervold i vår region.

Kommunene i Værnesregionen har utarbeidet en handlingsplan for hvordan de skal jobbe med problemet.
Kommunene i Værnesregionen har utarbeidet en handlingsplan for hvordan de skal jobbe med problemet.
Ønsker å gi mer kunnskap

Hjemmeboende eldre er også en utsatt gruppe, og man antar at mellom 450 og 609 innbyggere over 65 år utsettes for vold eller overgrep i regionen. Et av hovedproblemene er at de som kan bistå ikke blir varslet før det har gått alt for lang tid. Meld fra, er oppfordringen fra fagpersonene.

– Tallene er alt for høye, men det er ikke enkelt å si i fra. Det er mange som venter mange år før de varsler, og noen sier aldri i fra. Målet er å at det skal bli lettere å varsle og få hjelp. Vi ønsker gjennom Trygghetsuken å gi folk kunnskap om hvilken type hjelp som finnes, sier Eilertsen.

Kommunene i Værnesregionen har vedtatt en handlingsplan mot vold i hjemmet, og alle kommuner samarbeider for å sette uvesenet på dagsorden.

– Vi vil at mange flere skal få vite litt mer, og at vi dermed kan agere raskere når vi får vite om det. Det er viktig at folk tør å melde i fra når de får vite at noen er utsatt for vold, eller mistenker at noen er utsatt. Vi håper også å oppnå at temaet blir lettere å snakke om, slik at vi kan sette inn hjelp tidligere, sier hun.

Ulike webinar

Handlingsplanen har også et fokus på å hjelpe overgriperen. Derfor er deler av torsdag 26. november satt av til å bli kjent med effektene av Brøset-modellen, som kort fortalt tar for seg sinnemestring.

– Temaet om vold i nære relasjoner dreier seg også å om hjelpe voldsutøveren å komme seg ut av mønsteret, sier Eilertsen.

Seansen torsdag 26. november foregår fra kommunestyresalen i Meråker, men kan følges digitalt av alle interesserte ved å gi inn på kommunenes hjemmesider. Tirsdag skal også temaet Vold mot voksne og eldre og informasjon fra krisesentrene settes på dagsorden fra rådhuset i Meråker.

Mandag 23. november foregår programmet fra Stjørdal rådhus med et webinar som er åpent for alle interesserte, der man får vite mer om barn, unge og vold.

Tirsdag er det meningen at fagpersoner som jobber innenfor feltet skal oppsøke ungdomsskoler og videregående skoler for å stå på stand.

– På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen kan det hende at dette vil utgå, men da vil vi sørge for å få delt ut informasjonsmateriell på skolene og andre steder hvor folk ferde. På onsdag skal vi  slippe noen kortfilmer om ungdom og vold i nære relasjoner, sier Eilertsen.

Les forrige sak:
To personbiler og et vogntog involvert i trafikkulykke

Politiet dirigerer trafikken på stedet

Close