9 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Ja til bilvask i parkeringskjelleren

|| Et flertall i komite plan sier ja til Torgkvartalets planer om bilvask under parkering.||

For å få etablert bilvaskeanlegg må det til en dispensasjon. I første runde ble søknaden om dispensasjon avslått med hjemmel i gjeldende reguleringsplans formål til parkeringshus/-anlegg. Det ble klaget på avgjørelsen i brev datert 10.08.17. Rådmannen fant ikke at klagen inneholdt momenter som gir grunnlag for endring av vedtaket, og ønsket derfor å opprettholde avslaget.

– Jeg er helt enig i rådmannens innstilling. Det er feil å bruke parkeringsareal i kjeller til vaskehall. Vi mister sju verdifulle parkeringsplasser, innledet Arbeiderpartiets Torger Størseth debatten med, men fikk raskt motbør. 

– Jeg har et helt annet synspunkt. Vi må tilpasse oss ei ny tid. To kjøpesenter i Trondheim har det samme tilbudet, og Torgkvartalet har vært ryddig i forhold til parkering, var meningen til Geir Falck Anderssen (H).

Høyre-politikeren fikk støtte fra Gunnar Uglem, som representerer Miljøpartiet De Grønne. 

– Jeg er enig med Geir Falck Anderssen. Jeg er ikke redd for noen presedensfare og klarer ikke å se det. Dette handler om konkurranse og næring, var Uglems holdning i saken

Coop Storlien artikkelnivå

Innleggene ble fulgt av en lang debatt som blant annet viste større forståelse for bygging av parkeringshus i Stjørdal. Geir Falck Anderssen registrerte med interesse positive signaler fra Ap. De hilste han velkommen og oppsummerte debatten i et omfattende forslag til vedtak.

Her viser han blant annet til at bilvask som tjeneste i større parkeringshus har blitt en utbredt næring i Norge. Flertallet i komite plan er åpen for nye tjenester i sentrum, og ser dette som en positiv tilvekst for handelen i sentrum.

Han viser også til tiltakshaver som argumenterer for at trafikken vil kunne reduseres hvis bileiere kan slå to tilreiser i ett ved å få utført en bilvask mens de parkerer.

Les forrige sak:
||
Utsetter asfaltering av Reealleen

Vedtaket kom etter forslag fra Per Moen (A) og Gunnar Uglem […]

Close