0 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Signerte avtale verdt 250 millioner

Byvekstavtalen gir Stjørdal store beløp for å redusere privatbilismen

Malviks ordfører Ingrid Aune (t.h.) og Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik undertegnet tirsdag ettermiddag byvekstavtalen. Det gjorde de sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, ordfører i Melhus kommune Gunnar Krogstad og statsrådene Monica Mæland og Trine Skei Grande. Malviks ordfører Ingrid Aune (t.h.) og Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik undertegnet tirsdag ettermiddag byvekstavtalen. Det gjorde de sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, ordfører i Melhus kommune Gunnar Krogstad og statsrådene Monica Mæland og Trine Skei Grande.

Byvekstavtalen som ble signert tirsdag ettermiddag betyr at Stjørdal kommune får 250 millioner kroner over ti år til å redusere privatbilismen.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok tirsdag ettermiddag på signering av byvekstavtalen for Trondheims-området sammen med statsrådene Monica Mæland, Trine Skei Grande og trønderske kolleger.

Her var representanter fra Trøndelag fylkeskommune ved siden av pendlerkommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal. Signeringen skjedde i selskap av en av de nye Metro-bussene på sentralstasjonen i Trondheim.

Byvekstavtalen betyr at Stjørdal over en periode på ti år får 250 millioner kroner til arbeidet med å redusere privatbilisme og bidra til å stanse utslipp. Stjørdal får disse midlene i sitt arbeid for å skape nullvekst i utslipp og privatbilisme.

– Nå har Trondheimsområdet og staten fått en ny og viktig samarbeidsarena. Gjennom byvekstavtalen skal vi sikre at vi får et attraktiv og konkurransedyktig region. Samtidig skal vi sikre effektiv arealbruk og gi innbyggerne et miljøvennlig transporttilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029. Byvekstavtalen ble signert i Trondheim i dag og er inngått mellom staten og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus og Trøndelag fylkeskommune.

 

Les forrige sak:
Ingrid Skjei (18) og Siri Hammer Gjevik (18) skal fra 1.juli og hele måneden rydde kommunens mange ferskvann. Naturvernforbundet er deres arbeidsgiver når sommerjobben utføres.
Sommerjobb med rydding en hel måned

Disse to skal rydde ved et 20-talls vann

Close