-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Signerte byggekontrakt for 3,5 millioner kroner. Etter påske starter arbeidet

– Vi forventer at arbeidet på byggeplassen starter opp i uke 14

Viken bru (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Det er inngått kontrakt på bygging av Viken bru og Fullsetbekken bru i Malvik og Stjørdal kommune. 

Trøndelag fylkeskommune inngikk kontrakt med Winsnes maskin og transport AS i uke 11 om bygging av Viken bru og Fullsetbekken bru.  

Ny kulvert

Dagens Viken bru består av stålrør under fv. 6712 (tidligere fv. 963).

Denne skal nå byttes ut med ny prefabrikkert kulvert. Eksisterende konstruksjoner som skal rives består av inn- og utløpskonstruksjoner av betong, stålrør (Svalbardrør) og betongbru med landkar og vinger av naturstein.

– Den nye kulverten er en prefabrikkert kulvert med en lengde på cirka 12 meter og har en lysåpning på 3,5 meter, opplyser Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider. 

3,5 millioner kroner 

Fullsetbekken bru fv. 6788 har store betongskader på grunn av manglende fundamentering og skal byttes ut med betongrør.

Eksisterende konstruksjoner som skal rives består betongbru med landkar og vinger av naturstein og vegrekkverk. Diameter for betongrøret er 2,4 meter (innvendig mål) og lengde er på 19,5 meter.

Fullsetbekken bru har store betongskader og skal nå rives til fordel for en helt ny.

– Det skal også plastres i bekkeløpet cirka 40 meter oppstrøms av røret, og etableres et energidreperbasseng nedstrøms av betongrøret, forklares det videre. 

Kontrakten har en verdi på 3,5 millioner og arbeidet ferdigstilles i juli 2021.

Oppstart 

Oppstartsmøte og samhandling vil gjennomføres før påske slik at de kan komme i gang med arbeidet så snart påska er overstått.

Før anleggsarbeidet starter opp på byggeplass er det noen formelle dokumenter som må på plass.

– Vi forventer at arbeidet på byggeplassen starter opp i uke 14, opplyses det. 

Les forrige sak:
Fylkesveg stengt i nesten ett døgn

Uværet skapte trøbbel

Close